Delen

  • Eindrapport Bandbreedte ontwikkeling penetratiegraad ADAS

    Rijhulpsystemen (ADAS) ondersteunen de autobestuurder tijdens het autorijden. Dit rapport beschrijft het tempo waarmee ADAS in de komende decennia onderdeel gaan uitmaken van het Nederlandse wagenpark. Het geeft een onderbouwd inzicht in de ontwikkeling van ADAS in nieuw verkochte personenauto’s, de ingroei in het totale wagenpark en het aandeel voertuigkilometers dat door voertuigen met ADAS wordt gereden. Ook toont het rapport welke ontwikkelingen zouden kunnen zorgen voor een versnelling of vertraging van deze ingroei en tot welke onzekerheidsmarge dit leidt.

  • Should I Stop or Should I Cross? Interactions between vulnerable road users and automated vehicles

    This dissertation aims to understand the behavior of pedestrians and cyclists when interacting with automated vehicles (AVs). The role of AVs’ characteristics such as their physical appearance, whether a driver is present, the presence of external communication interfaces, and factors pertaining to the behavior of the vehicle were investigated using virtual reality road crossing experiments. In addition, psychological factors that could be affected by the presence of AVs were included.

  • Eerste bijeenkomst klankbordgroep Smart Mobility

    Op 14 april 2021 vond de eerste Klankbord Krachtenbundeling Smart Mobility plaats. Deze klankbordgroep bestaat uit diverse experts uit voornamelijk - maar niet uitsluitend- kennisinstellingen. De leden van de klankbordgroep werd gevraagd om een mening te vormen over de kennisontwikkeling in de "krachtenbundels" Smart Mobility en om daar adviezen over te geven.

 Bekijk alle artikelen/documenten

  Bekijk alle events