Delen

  • Zelfrijdende voertuigen en wegkantsystemen

    Deze CROW-publicatie gaat in op de ontwikkeling van zogenaamde ‘shuttles & pods’, oftewel voertuigen die, vaak in aanvulling op het reguliere openbaar vervoer, over relatief korte afstanden op de openbare weg kunnen rijden zonder menselijke bestuurder.

  • New EU urban mobility framework

    Om de EU te helpen haar pakket stedelijke mobiliteit van 2013 verder uit te bouwen en haar klimaatdoelstelling voor 2050 te halen, worden in dit initiatief maatregelen voorgesteld om de EU-landen aan te moedigen om veilige, toegankelijke, inclusieve, betaalbare, slimme, veerkrachtige en emissievrije stedelijke vervoerssystemen te ontwikkelen. Het initiatief pakt ook milieuvervuiling en files aan en trekt lessen uit de gevolgen van COVID-19 voor het openbaar vervoer om bij te dragen aan de transitie naar een klimaatneutrale economie en emissievrij vervoer op lokaal niveau.

 Bekijk alle artikelen/documenten

  Bekijk alle events