Delen

  • Slimme mobiliteit voor beleidsmakers (samenvatting op basis van e-course Smart Mobility)

    Aanvullend op de e-course Smart Mobility is deze samenvatting opgesteld met de belangrijkste bevindingen uit de drie SURF projecten waarop de e-course gebaseerd is. Het betreft bevindingen uit de SURF projecten STAD, SCRIPTS en U-SMILE. In deze samenvatting wordt handvatten gegeven aan beleidsmakers over hoe om te gaan met de mogelijkheden die Smart Mobility biedt.

  • Haagse visie Smart Mobility - optimale innovatie voor de Haagse reiziger

    De gemeente Den Haag staat net als de andere G4 steden voor een grote verstedelijkingsopgave. De verwachte groei van het aantal inwoners tot 2040 is 100.000. Het wordt steeds drukker op de weg. Alleen meer en betere infrastructuur is niet genoeg. Daarom moet de gemeente ook kijken waar zij het bestaande slimmer kan inzetten. Dit is waar Smart Mobility om de hoek komt kijken. In deze publicatie leest u welke Smart Mobility initiatieven er momenteel in Den Haag worden toegepast. De initiatieven zijn onderverdeeld naar toepassingen in het domein van de fysieke en digitale infrastructuur, in die van de mobiliteitsoplossingen of in die van de reiziger en zijn reisgedrag. Voor initiatieven kansrijk geacht worden voor Den Haag, worden deze langs de Haagse meetlat gelegd met acht principes; samenwerken, wijkgericht, open data, markt tenzij, voor iedereen, meetbaar, proeftuinen en beheer. Als laatste bepaalt de gemeente hoe er mee om te willen gaan; laten gebeuren, tegenhouden, meewerken of zelf initiëren. Op die...

 Bekijk alle artikelen/documenten

  Bekijk alle events