Bezig met laden...

Nieuwe mastertrack Intelligent Mobility voor verkeersmanager van de toekomst | Smart Mobility Academy | DMI

home "»" Community's "»" Smart Mobility Academy "»" artikelen "»" Nieuwe mastertrack Intelligent Mobility voor verkeersmanager van de toekomst
Smart Mobility Academy

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Nieuwe mastertrack Intelligent Mobility voor verkeersmanager van de toekomst

Nieuwe mastertrack Intelligent Mobility voor verkeersmanager van de toekomst

 /5
0 (0stemmen)

De verkeersmanager van de toekomst wordt professioneel gevormd op een nieuwe mastertrack: Intelligent Mobility. Frans Tillema, lector en expert aan het HAN-lectoraat Automotive Research en coördinator van de nieuwe opleiding: "We willen na de zomer starten met de 1e lichting studenten. Het studiepakket ontwikkelt de HAN samen met BUAS, NHL Stenden en Windesheim."

Smart mobility en verzekeringsmaatschappijen

Volgens Frans Tillema groeit het enthousiasme in het continue overleg met HAN-partners van de hbo-scholen, overheden en bedrijven. "Het aantal bedrijven dat wil aanhaken groeit. Bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen. Ook zij willen op de voet volgen wat er gebeurt rond smart mobility. Want hoe ga je een auto verzekeren die vol hangt met apparatuur? En hoe weet je wat goed werkt en wat niet? Ondertussen loopt er een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, RAI Vereniging en de ANWB om het gebruik van ADAS, ondersteunende rijtaaksystemen, met 20% te vermeerderen.


Frans Tilllema

Beschikbaar stellen van traineeplaatsen

"Bedenk ook dat de ontwikkeling van een traineepool die steeds meer gestalte krijgt. De bedoeling is dat overheden en bedrijven traineeplaatsen beschikbaar stellen voor onze studenten, zodat zij op verschillende, opeenvolgende traineeplaatsen bij markt en overheid alle facetten van verkeersmanagement en verkeersmanagementsystemen opdoen, en daar ook hun kennis brengen."

Ontwikkeling studiepakket

Tillema: "Ten slotte moeten we natuurlijk hard aan de slag met het ontwikkelen van de lessen. We willen na de zomer starten met de 1e lichting studenten. Het studiepakket ontwikkelen we samen met BUAS , die kennis inbrengt over verkeersmanagement 2.0 en logistiek, met NHL Stenden die de gedragscomponent toevoegt en met Windesheim  die de brede verkeerskundige blik toevoegt. Op de HAN zelf zijn we sterk in de voertuigtechniek."

Engelstalige integrale opleiding

Op de ITS-conferentie in Eindhoven is de officiële kick-off gegeven voor de anderhalf (voltijds) tot 3 jaar (deeltijds) durende, Engelstalige integrale opleiding tot verkeersmanager van de toekomst.

Studenten kunnen zich nu al aanmelden bij de HAN omdat de nieuwe opleiding valt onder het bestaande studiecluster Master of Engineering Systems, waarin onder meer de opleidingen Automotive Systems en Control Systems vallen, evenals Sustainable Energy.

Tillema: "Studenten in dit cluster starten met een gezamenlijk stukje basiskennis wiskunde en het modelleren van intelligente systemen. Er is bovendien een sterke mate van synergie tussen de opleidingen in dit cluster."

Complexe verkeerssysteem begrijpen


Een 'treintje' auto's rijdt veilig en sneller over kruispunten dankzij slimme verkeerslichten. Beeld uit de simulatieschets bij de proef met Cooperative Adaptive Cruise Control die in Noord-Holland is gedaan.

De noodzaak voor de nieuwe mastertrack is voor Tillema overigens geen vraag maar een gegeven: "Met de bestaande mensen gaan we dit niet redden. De verkeerskundige vakmensen, ik ben er zelf een, zijn onvoldoende geschoold om met data te werken en datasystemen te toetsen. Pakken we dit aspect als vakgebied niet integraal op, dan wordt het rechts ingehaald door wiskundigen en it’ers. Maar begrijpen zij het complexe verkeerssysteem?"

Verkeerssysteem begrijpen en doorgronden

Jeannet van Arum , sectormanager Smart Mobility voor de provincie Noord-Holland bevestigt eveneens de noodzaak van deze opleiding. "Ten opzichte van 10 jaar geleden is de wereld erg veranderd. We hebben nu mensen nodig die het verkeer en het verkeerssysteem begrijpen en doorgronden én verstand hebben van automatisering of cybersecurity."

"Het gaat om goede technici die goed strategisch, tactisch en operationeel kundig zijn. Wat ik maar wil zeggen is dat zonder de mastertrack iedereen het op zijn eigen manier doet. Na 2 jaar mastertrack weten de studenten meer dan ik, daar ben ik van overtuigd. Daarom ben ik heel blij met dit initiatief. We hebben dit echt nodig om als land in dit vakgebied voorop te blijven lopen."


Jeannet van Arum, sectormanager Smart Mobility voor de provincie Noord-Holland

Verkeersmanager van de toekomst

Van Arum beschrijft de verkeersmanager van de toekomst als iemand die begrijpt wat de komst van de geautomatiseerde auto betekent voor het beleid, het verkeer, het verkeersysteem en de ruimtelijke inrichting. Hij of zij moet de zin en de onzin van de techniek begrijpen. En ook nieuwe technieken kunnen integreren in de ‘oude’ verkeersmanagementtaken die zullen blijven bestaan, zoals incident management, het optimaliseren van VRI’s en het bewerkstelligen van minder hinder bij werkzaamheden."

Want de keten moet blijven werken, waarschuwt Van Arum. "Innovatie pas je stap voor stap toe op plekken waar het geen kwaad kan en implementeer je wanneer het kan in de operationele keten en in de systemen van beheer en onderhoud."

Automotive en wegkant

Voor Wim Vossebelt, directeur van V-tron is de nieuwe opleiding een welkome aanwinst. "We hebben te lang gedacht vanuit de wegkant, dus aan veiligheid en doorstroming. De voertuigsector daarentegen denkt aan comfort voor de bestuurder. Veiligheid verkoopt niet. Als mensen niet verplicht zijn om met een gordel in de auto te rijden, zeggen ze: ‘laat die maar achterwege’. Veiligheidssystemen in voertuigen worden daarom vaak ingepast en mee verkocht als comfortopties. Dit betekent dat als je niet oppast, beide sectoren, automotive en wegkant, zich als 2 tunnelbuizen vanaf beide oevers ontwikkelen die elkaar nooit raken. Met name de quadruple helix-aanpak is belangrijk. Bij de triple helix - overheid, onderwijs en ondernemers - valt de gebruiker nog buiten de boot."

Wim Vossebelt, directeur van V-tron

Shared space een shared data aanpak

Vossebelt verwacht dat de mastertrack hem zal ontzorgen in zijn uit nood geboren rol als opleider. "Ik krijg tot nu toe studenten die alles weten van voertuig gebonden systemen, maar bijvoorbeeld geen idee hebben wat een detectielus is. Ook valt me op dat sommigen de perceptie hebben dat er eerst de snelweg was en later pas het onderliggend wegennet."

"We hebben, blijkt nu, de kennis van voertuigen en wegen opgedeeld in kolommen en veel te lang langs elkaar heen gewerkt. Het is nu tijd dat we het holistischer gaan zien en de ITS-systemen gaan toepassen in een ecosysteem van weg en voertuig. Lukt dat niet, dan zullen beide kolommen ergens doodlopen. De voertuigindustrie is namelijk vrij eenvoudig: ‘We doen niets wat het merk zou kunnen schaden’. Dat staat haaks op het shared space concept van de verkeerskunde."

"Vanuit deze discipline zijn wegen aangelegd en vrijgegeven: gebruik het maar. Wordt het dan te druk, dan leggen we gewoon een extra strook asfalt aan. Vanuit een holisitsche ITS-gedachte moeten we vooral kijken hoe we de bestaande assets beter kunnen gebruiken en dat vergt naast een shared space een shared data aanpak. En dat verwacht vervolgens van de auto-industrie dat het voertuigdata gaat delen. Maar hier gaan nog wel paar generaties overheen voordat deze sector begrijpt dat je niet kunt vermenigvuldigen als je niet kunt delen."

"Een extra voordeel de mastertrack is dat autofabrikanten deze data wel geconditioneerd vrijgeven aan bijvoorbeeld studenten. Zo kunnen zij in een laboratorium-omgeving laten zien wat er echt kan met voertuig-wegkantcommunicatie en wat ook niet!"

Bron: Verkeer in Beeld 

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)

/**whitelisting script Active Campaign**/