Laatste opleidingen, artikelen en blogs..

  • Kennissessie borging data-levering

    Korte inhoud en/of leerdoelen: Op dinsdag 15 november organiseren we weer een kennissessie waarin het thema databorging centraal staat. In deze sessie geven we praktische tips en ideeën hoe wegbeheerders en organisaties zich het beste kunnen voorbereiden ...

Smart Mobility Academy: waarom?

Via allerlei samenwerkingsverbanden in Smart Mobility is regelmatig aangegeven dat er een tekort is aan kennis en expertise in Smart Mobility en dat er weinig overzicht is van welke leervormen er beschikbaar zijn. Daarom is vanuit de Human Capital Agenda (HCA) Smart Mobility het initiatief genomen om de beschikbare cursussen, opleidingen en andere (online) leervormen te inventariseren en te bundelen in één centrale leeromgeving: De Smart Mobility Academy. De HCA wordt gecoördineerd in opdracht van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad en wordt ondersteund door de Krachtenbundeling Smart Mobility en het Platform Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders.

Laatst toegevoegde opleidingen