Delen

  • Connected road users need connected road networks

    Connected road users need connected road networks The transition phase from human driven to self-driving vehicles requires various interventions on the physical and digital road network to allow it to cope with mixed traffic. Connected road networks help secure and connect intelligent transportation systems, allowing vehicles, roadways, travellers, and traffic management centres to communicate with one another real-time resulting in a smoother flow of traffic, reducing congestion and improving our road safety. This webinar is all about coping with mixed traffic and using smart technology to connect infrastructure, vehicles and road users. Our moderator Paul Hutton will talk to Shayan Afshar of Navtech Radar, Martin Böhm of Austriatech and Paul Potters of Monotch . Join our live webinar from 14:00 - 15:30 and get engaged with our speakers and our community. If you are not able to join the live webinar, register to receive a link to the recordings afterwards.

  • Webinar Goudappel/DAT - 'Grip op veranderingen in mobiliteit'

    Misschien heb je de aankondiging al voorbijzien komen: wij organiseren 24 september (van 14.00 tot 15.00) een webinar met als titel “Grip op veranderingen in mobiliteit?”. Wij willen je hier met deze mail nog even aan herinneren, omdat we denken dat we voor jou interessante onderwerpen op de agenda hebben. Onze collega’s Bastiaan, Leon, Bernike en Peter leggen momenteel de laatste hand aan de presentaties die ze voor dit webinar voorbereiden. Bastiaan: Hoe krijg je met datafusie gedetailleerd inzicht in verkeersintensiteiten? Leon: Hoe kun je verkeersstromen beter voorspellen en managen? Bernike: Hoe kun je deelmobiliteit modelleren? Peter: Hoe breng je de mobiliteitstransitie in beeld? De onderwerpen passen allemaal bij ‘de mobiliteitstransitie’. Wij delen graag onze kennis over mobiliteitsdata en onze inzichten over hoe in de toekomst weloverwogen keuzes kunnen worden gemaakt. We nodigen je van harte uit dit webinar bij te wonen. Het is slechts 1 uur, maar boordevol kennis voor mobiliteitsprofessionals. Heb...

  • Wegwijs in Smart Mobility

    Korte inhoud en/of leerdoelen: Vrijwel elke innovatie die een link heeft met mobiliteit wordt smart mobility genoemd. ‘Smart Mobility’is hip and happening, maar ook een enorm breed containerbegrip en modewoord waarbinnen veel ontwikkelingen vallen. Maar wat is de exacte definitie van slimme mobiliteit, welke ontwikkelingen horen bij slimme mobiliteit en welke niet? Wat mag je ervan verwachten en wat niet? En hoe maak je dit toepasbaar? Smart Mobility wordt vaak direct gelinkt aan verkeerskundige ontwikkelingen, maar heeft ook een bredere maatschappelijke betekenis, bijvoorbeeld binnen de energietransitie. Deze cursus helpt jou op weg bij het zelf kunnen afbakenen van het brede begrip Smart Mobility. We gaan niet alleen in op begrippen en ontwikkelingen maar geven we je ook een concreet toepassingsperspectief. We focussen op enkele hot-topics die momenteel een prominent onderdeel vormen van de ontwikkeling van Smart Mobility in Nederland: verkeersmanagement (verkeersstromentheorie, de iVRI, Regelaanpak), en...

 Bekijk alle events en opleidingen

Smart Mobility Academy: waarom?

Via allerlei samenwerkingsverbanden in Smart Mobility is regelmatig aangegeven dat er een tekort is aan kennis en expertise in Smart Mobility en dat er weinig overzicht is van welke leervormen er beschikbaar zijn. Daarom is vanuit de Human Capital Agenda (HCA) Smart Mobility het initiatief genomen om de beschikbare cursussen, opleidingen en andere (online) leervormen te inventariseren en te bundelen in één centrale leeromgeving: De Smart Mobility Academy. De HCA wordt gecoördineerd in opdracht van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad en wordt ondersteund door de Krachtenbundeling Smart Mobility en het Platform Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders.