Delen

  • Conference: Autonomous Vehicles and Public Transport in Europe

    Korte inhoud en/of leerdoelen: Autonomous vehicles (AVs) in public transport are in the spotlight with the launch of the European Commission’s (EC) ‘Sustainable and Smart Mobility Strategy’ in December 2020. The strategy has set the target to deploy automated mobility on a large scale in the region by 2030. To discuss the potential, opportunities, and challenges, Global Mass Transit is organizing its Third Annual Conference on Autonomous Vehicles and Public Transport in Europe on November 17-18, 2021, at Hotel Sofitel Legend The Grand Amsterdam in The Netherlands. Mission The mission of the conference is to discuss the policy and regulatory framework in Europe, progress under EU-funded projects, best practices to integrate AVs and public transport, noteworthy case studies, pilot projects and trials, potential use cases of AVs in public transport, strategies for the deployment of AVs to support transit operations, the infrastructure required to deploy AVs, and funding and procurement strategies. The conference...

  • Nationaal Verkeerskundecongres 2021

    Korte inhoud en/of leerdoelen: Op donderdag 4 november 2021 staat de 12 e editie van het Nationaal verkeerskundecongres gepland. Met dit jaar als gastheer de provincie Utrecht. We gaan er vanuit dat we elkaar weer fysiek kunnen treffen in de Jaarbeurs in Utrecht. Het belooft een mooie dag te worden waarbij er volop ruimte is om vakgenoten te ontmoeten. Wie komen er nog meer? Jaarlijks ontvangen we ruim 400 verkeerskundigen en mobiliteitsprofessionals. Vakgenoten die veelal werkzaam zijn bij gemeenten, provincies & vervoerregio’s, kennisinstellingen & onderwijs en adviesbureaus. Ook brancheorganisaties, leveranciers, aannemers, OV-organisaties, rijksoverheid, juridisch dienstverleners en politie zijn altijd vertegenwoordigd. Met functies als: beleidsmedewerker verkeer & vervoer, wegontwerper, programma- en projectmanager, consultant of bestuursadviseur mobiliteit. Heel divers dus! Een derde van de deelnemers komt voor de eerste keer. En nog eens een derde van de deelnemers verwelkomen we al vele...

  • #SmartThursday: Coding the curbs

    Korte inhoud en/of leerdoelen: Om onze grote dromen voor een flexibele stad waar te maken moeten we af van het statische systeem van ruimtegebruik. Nu wordt een plek maar voor één doel gebruikt bijvoorbeeld als laad-en loszone parkeerplaats of terras. Hoe mooi zou het zijn als we hetzelfde stukje stad afhankelijk van het moment door digitale middelen op verschillende manieren kunnen gebruiken? Coding the Curbs maakt dat mogelijk! In deze online sessie vertellen we je wat de eerste geleerde lessen zijn bij het uitvoeren van deze innovatieve oplossing. Wat zijn de kansen en uitdagingen? Wat kost het en wat levert het op? Wie moet betrokken worden om het een succes te maken? We sluiten aan bij inzichten die we hebben opgedaan bij meerdere steden in Nederland én daarbuiten. Leervorm: Webinar Contactpersoon: Mailadres: Website: https://smartmobilitymra.nl/event/coding-the-curbs-de-oplossing-voor-flexibel-ruimtegebruik-in-de-stad/ Media (video/foto):

 Bekijk alle events, cursussen en opleidingen

Smart Mobility Academy: waarom?

Via allerlei samenwerkingsverbanden in Smart Mobility is regelmatig aangegeven dat er een tekort is aan kennis en expertise in Smart Mobility en dat er weinig overzicht is van welke leervormen er beschikbaar zijn. Daarom is vanuit de Human Capital Agenda (HCA) Smart Mobility het initiatief genomen om de beschikbare cursussen, opleidingen en andere (online) leervormen te inventariseren en te bundelen in één centrale leeromgeving: De Smart Mobility Academy. De HCA wordt gecoördineerd in opdracht van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad en wordt ondersteund door de Krachtenbundeling Smart Mobility en het Platform Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders.

Laatst toegevoegde opleidingen