De druk op de beschikbare fysieke ruimte, het verkeers- en mobiliteitssysteem, de publieke financiën maar ook het bedrijfsleven is de afgelopen jaren alleen maar verder toegenomen. Verduurzaming, betaalbaarheid, bereikbaarheid en woningbouw lijken om prioriteit te vechten, maar hangen sterk samen in doelen, wederzijdse beïnvloeding en effecten. 

Het Ecosysteem DMI is bedoeld om het fysieke domein van betere instrumenten en mogelijkheden te voorzien uit de digitale wereld en met die nieuwe instrumenten zowel het mobiliteitsdomein als het ruimtelijk-stedenbouwkundig domein tot nieuwe oplossingen te brengen.

Evenementen

  Bekijk alle events