IenW op Vakbeurs Openbare Ruimte en Mobiliteit

Het ministerie gaat graag met u in gesprek over mobiliteitsvernieuwing in relatie tot slimme en duurzame steden. Dit doen we samen met partners in de stand op de beursvloer (hal 2, stand 2.5.23) en in diverse sessies die op zowel woensdag als donderdag gegeven worden door collega’s van IenW en partners.

Aanmelden voor de beurs is gratis en kan op de website van de beursorganisatie.

 

 

Slimme en duurzame steden

Rijk, regio’s, provincies en gemeenten staan aan de lat voor ingrijpende veranderingen. Verschillende grote opgaven (nieuwe woningen, klimaat en mobiliteit, sociale verbanden en ecologie) maken allemaal aanspraak op dezelfde schaarse ruimte en de stad komt steeds verder in de knel. Die grote opgaven moeten veel meer in samenhang en daarmee effectiever, duurzamer en efficiënter worden opgepakt.

En dan komt het aan op het anders kijken naar hoe we steden kunnen inrichten en verdichten, op zo’n manier dat mensen er ook in de toekomst graag willen wonen, werken en ontspannen. Onderdeel daarvan is nadrukkelijk ook een andere kijk op hoe we omgaan met mobiliteit: binnen steden, naar steden toe en in de plattelandsgebieden. En dat dan ook écht anders doen. Anders kijken, anders doen dus. 

Mobiliteitsvernieuwing 

Mobiliteitsvernieuwing in relatie tot die steeds drukker wordende steden staat in veel gemeenten hoog op de agenda. Dan gaat het bijvoorbeeld over digitalisering en digitaal ondersteunde diensten, deelmobiliteit, hubs, MaaS, slimme stadslogistiek en het stimuleren van het lopen en fietsen. Het ministerie van IenW gaat hierover graag met bezoekers in gesprek. Bezoekers zijn van harte welkom in de stand van het ministerie van IenW, (2.5.23, hal 2). 
.

 

Sessieprogramma  

Woensdag 5 oktober 2022 

Tijd

Zaal

Titel van de sessie

Sprekers

Naam

Organisatie

10.00 - 10.30

Mobiliteit 2 (op de beursvloer)

Smart Mobility in relatie tot het MIRT

Michiel Beck

Ministerie van IenW

Ronald Adams

Rijkswaterstaat

Aafke den Hollander

Rebel Group

10.45 - 11.15

Mobiliteit 2 (op de beursvloer)

Aan de slag met mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden

Roy Boertien

Noor vd Brink

Ministerie IenW

Christiaan Kwantes

Wout Smits

Jessica Dirks

Goudappel

KAW Architecten

Ecorys

11.30 - 12.00

Mobiliteit 2 (op de beursvloer)

Voertuigdata in de praktijk: veiligheid, laadgedrag en beïnvloeding

Marcel Sluis

Kia Nederland

Lotte Blom

Provincie Zeeland, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland

Caspar de Jonge

Ministerie IenW

12.15 - 12.45

Mobiliteit 2 (op de beursvloer)

Deelmobiliteit: bewuster reizen en versneld op weg naar volledig elektrisch

Martien Das

Rijkswaterstaat

13.00 - 13.30

Mobiliteit 2 (op de beursvloer)

Samen werken in en aan het ecosysteem Dutch Metropolitan Innovation: mobiliteitsvernieuwing in slimme en duurzame steden

Vincent Habers

 

Ministerie IenW

 

13.45 - 14.15

Mobiliteit 2 (op de beursvloer)

Aan tafel met de markt: lessons learned van stadsdiners verstelijking en logistiek

Robbert Janssen

Ministerie IenW

Paul Swaak

Ministerie IenW

14.30 - 15.00

Mobiliteit 2 (op de beursvloer)

Slim de stad in en uit: zo hou je grip op logistieke stromen in de binnenstad

Paul Swaak

Ministerie IenW

15.15 - 15.45

Mobiliteit 2 (op de beursvloer)

Verkeersinformatie voor vrachtwagenchauffeurs beschikbaar via boordcomputer

Robbert Janssen

Ministerie IenW

Twan Goossens

MobiCoach

 

Donderdag 6 oktober 2022 

Tijd

Zaal

Titel van de sessie

Sprekers

Naam

Organisatie

10.00 - 10.30

Mobiliteit 1 (op de beursvloer)

De wegbeheerder aan zet voor de stad van morgen

Marc van der Burg

Gemeente Den Haag

Floris Bakermans

AT Osborne

10.45 - 11.15

Mobiliteit 2 (op de beursvloer)

Smart Mobility Hier en Nu

Robert Kok

Rijkswaterstaat

13.45 - 14.15

Julianazaal 1

Veiliger op weg door waarschuwingen op het dashboard en in navigatie

Ronnie Poorterman

Ministerie IenW

Martien Adema

Rijkswaterstaat