Bijeenkomsten

In dat kader organiseert het ministerie bijeenkomsten om vooral gezamenlijk en concreet invulling te geven aan zo'n datagedreven ecosysteem en een voorstel hiertoe in te kunnen dienen bij het Nationaal Groeifonds. 

Eerdere bijeenkomsten vonden plaats op 24 mei, 16 juni en 12 juli. Gebruikte presentaties en andere relevante documenten vindt u hier.

Door bedrijven en andere organisaties 35 voorstellen ingediend. Deze zijn inmiddels zorgvuldig beoordeeld en de indieners hebben hierop een reactie ontvangen, deels met algemene vragen (die op alle voorstellen betrekking hebben) en deels met voorstel-specifieke aandachtspunten. Bij enkele voorstellen hebben we aangegeven nu geen aanleiding te zien om met de inhoud ervan voor te sorteren op verwerking in een NGF-aanvraag. Dit betekent niet dat de inhoud niet alsnog waardevol kan zijn binnen het ecosysteem. Deze komt echter nu niet tegemoet aan de behoeften en/of vereisten in relatie tot het NGF.

Planning

  • Verzenden vragen aan indieners van voorstellen: 21 juli 
  • Ontvangen antwoorden en reacties door DMI Team: uiterlijk op 15 augustus 
  • Lezen en beoordelen door DMI-team: 16-22 augustus
  • Bilaterale gesprekken (over antwoorden en aangepaste voorstellen): 23 augustus t/m 30 augustus
  • Collectieve gesprekken met indieners kansrijke voorstellen: 31 augustus t/m 14 september
  • Kiezen, besluiten en schrijven NGF-voorstel: 15 september t/m 30 september
  • Indienen voorstel NGF: 31 oktober 

 

Ecosysteem-brede, plenaire bijeenkomsten staan gepland voor:

  • 25 augustus, inclusief barbecue 
  • 15 september (reserve datum als agendareservering)
  • 6 oktober

Aanmelden

U wordt verzocht zich voor elke bijeenkomst vooraf aan te melden met behulp van het formulier rechts op deze pagina. 

Aanleiding voor een versterking van het ecosysteem 

We hebben te maken met grote vraagstukken op het gebied van woningbouw, mobiliteit, klimaat en energie en deze thema’s zijn sterk met elkaar verbonden. Toenemende digitalisering en beschikbaarheid van grote hoeveelheden data bieden kansen voor slimme en vooral gekoppelde oplossingen.

In informatietechnologie zit veel oplossend vermogen. Vrijwel alles produceert inmiddels data en we zijn overal en met iedereen connected. Maken we data beter vindbaar, uitwisselbaar en vooral ook bruikbaar tussen overheden en bedrijven, tussen bedrijven onderling en over sectoren heen, dan kan dat veel nieuwe waarde opleveren. Nieuwe waarde die niet alleen in Nederland zeer gewenst is, maar vermoedelijk ook een goed exportperspectief kent.

Vorig najaar is een voorstel hiertoe ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Onlangs heeft de adviescommissie van het NGF bekend gemaakt de gedachtegang achter een dergelijk ecosysteem van harte te ondersteunen en hiervoor een bedrag van 85 miljoen euro (incl. btw) te willen reserveren. Het ecosysteem kan een enabler zijn voor datagedreven diensten en toepassingen en kan als zodanig bijdragen aan een sterke Nederlandse economie door het verder ontwikkelen van digitale capaciteiten. Een korte animatie vindt u hieronder. 

Wel vraagt de commissie om het ingediende voorstel op onderdelen nader uit te werken en scherpere keuzes te maken in de scope. Het gaat dan onder meer om een duidelijker commitment op publieke en private investeringen en de manier waarop het delen van data niet alleen technisch mogelijk wordt, maar ook in economische en organisatorische zin wordt bevorderd.

/**whitelisting script Active Campaign**/