Bijeenkomsten

Het ministerie organiseert diverse bijeenkomsten om vooral gezamenlijk en concreet invulling te geven aan zo'n datagedreven Ecosysteem. Daarnaast wordt gewerkt aan een voorstel voor het Nationaal Groeifonds (NGF), om dit Ecosysteem te kunnen versnellen en versterken.

Geplande bijeenkomsten

Je kunt je hier aanmelden voor een of meerdere sessies op 6 oktober.

Eerdere bijeenkomsten vonden plaats op 24 mei, 16 juni, 12 juli, 25 augustus, 9 en 13 september. Gebruikte presentaties en andere relevante documenten vindt u hier.

Nationaal Groeifonds

Door bedrijven en andere organisaties zijn de afgelopen tijd 35 voorstellen ingediend ten behoeve van het voorstel voor het NGF. Deze zijn inmiddels zorgvuldig beoordeeld en momenteel worden gesprekken gevoerd met de indienende partijen.

Hieronder is de planning voor de komende weken te vinden. Bij enkele voorstellen geeft de inhoud nu geen aanleiding om voor te sorteren op verwerking in een NGF-aanvraag. Dit betekent niet dat de inhoud niet alsnog waardevol kan zijn binnen het Ecosysteem. Deze komt echter nu niet tegemoet aan de behoeften en/of vereisten in relatie tot het NGF.

Planning

  • Bilaterale gesprekken (over antwoorden en aangepaste voorstellen): 23 augustus t/m 30 augustus
  • Collectieve gesprekken met indieners kansrijke voorstellen: 31 augustus t/m 14 september
  • Kiezen, besluiten en schrijven NGF-voorstel: 15 september t/m 30 september
  • Indienen voorstel NGF: 31 oktober

Ecosysteem-brede, plenaire bijeenkomsten staan gepland voor:

  • 15 september (reserve datum als agendareservering)
  • 6 oktober

Aanleiding voor een versterking van het ecosysteem 

We hebben te maken met grote vraagstukken op het gebied van woningbouw, mobiliteit, klimaat en energie en deze thema’s zijn sterk met elkaar verbonden. Toenemende digitalisering en beschikbaarheid van grote hoeveelheden data bieden kansen voor slimme en vooral gekoppelde oplossingen.

In informatietechnologie zit veel oplossend vermogen. Vrijwel alles produceert inmiddels data en we zijn overal en met iedereen connected. Maken we data beter vindbaar, uitwisselbaar en vooral ook bruikbaar tussen overheden en bedrijven, tussen bedrijven onderling en over sectoren heen, dan kan dat veel nieuwe waarde opleveren. Nieuwe waarde die niet alleen in Nederland zeer gewenst is, maar vermoedelijk ook een goed exportperspectief kent.

Vorig najaar is een voorstel hiertoe ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Onlangs heeft de adviescommissie van het NGF bekend gemaakt de gedachtegang achter een dergelijk ecosysteem van harte te ondersteunen en hiervoor een bedrag van 85 miljoen euro (incl. btw) te willen reserveren. Het ecosysteem kan een enabler zijn voor datagedreven diensten en toepassingen en kan als zodanig bijdragen aan een sterke Nederlandse economie door het verder ontwikkelen van digitale capaciteiten. Een korte animatie vindt u hieronder. 

Wel vraagt de commissie om het ingediende voorstel op onderdelen nader uit te werken en scherpere keuzes te maken in de scope. Het gaat dan onder meer om een duidelijker commitment op publieke en private investeringen en de manier waarop het delen van data niet alleen technisch mogelijk wordt, maar ook in economische en organisatorische zin wordt bevorderd.