Bijeenkomsten

De eerste bijeenkomst hierover vond plaats op 24 mei. (klik hier om deze bijeenkomst terug te kijken)

In deze meeting is onder meer gesproken over hoe dit initiatief tot stand is gekomen, welke stappen doorlopen zijn, hoe overheden en markt hiermee verder kunnen en welke elementen, gegeven het oordeel van het NGF, versterking nodig hebben. Ook is het proces voor de komende weken en maanden worden toegelicht. Klik hier voor de slides

De tweede bijeenkomst vond plaats op 16 juni. Klik HIER voor de stukken, de slides en een bloemlezing van de verschillende gesprekken.

De derde bijeenkomst vindt plaats op 12 juli aanstaande in Vergadercentrum Vredenburg in Utrecht. Deze bijeenkomst neemt naar verwachting ook de gehele dag in beslag, met aandacht  voor onder andere datasoorten, -gebruiksrechten en-commons.

Aanmelden 

U wordt verzocht zich ook voor de bijeenkomst van 12 juli weer vooraf aan te melden.  Agenda en planning voor de bijeenkomst worden zo snel mogelijk bekendgemaakt. 

Aanmelden kan via het formulier op deze pagina.

Aanleiding voor een versterking van het ecosysteem 

We hebben te maken met grote vraagstukken op het gebied van woningbouw, mobiliteit, klimaat en energie en deze thema’s zijn sterk met elkaar verbonden. Toenemende digitalisering en beschikbaarheid van grote hoeveelheden data bieden kansen voor slimme en vooral gekoppelde oplossingen.

In informatietechnologie zit veel oplossend vermogen. Vrijwel alles produceert inmiddels data en we zijn overal en met iedereen connected. Maken we data beter vindbaar, uitwisselbaar en vooral ook bruikbaar tussen overheden en bedrijven, tussen bedrijven onderling en over sectoren heen, dan kan dat veel nieuwe waarde opleveren. Nieuwe waarde die niet alleen in Nederland zeer gewenst is, maar vermoedelijk ook een goed exportperspectief kent.

Vorig najaar is een voorstel hiertoe ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Onlangs heeft de adviescommissie van het NGF bekend gemaakt de gedachtegang achter een dergelijk ecosysteem van harte te ondersteunen en hiervoor een bedrag van 85 miljoen euro (incl. btw) te willen reserveren. Het ecosysteem kan een enabler zijn voor datagedreven diensten en toepassingen en kan als zodanig bijdragen aan een sterke Nederlandse economie door het verder ontwikkelen van digitale capaciteiten. Een korte animatie vindt u HIER

Wel vraagt de commissie om het ingediende voorstel op onderdelen nader uit te werken en scherpere keuzes te maken in de scope. Het gaat dan onder meer om een duidelijker commitment op publieke en private investeringen en de manier waarop het delen van data niet alleen technisch mogelijk wordt, maar ook in economische en organisatorische zin wordt bevorderd.

Over deze en andere onderwerpen gaan wij graag met markt en medeoverheden in gesprek.

/**whitelisting script Active Campaign**/