Delen

 • MaaS-pilot in Eindhoven van start

  Een nieuwe verkeersapp moet helpen de verkeersstromen in Eindhoven te verminderen. De gemeente Eindhoven, ASML en Turnn willen met de MaaS-app mensen te stimuleren de auto vaker te laten staan. De app wijst de gebruiker de weg naar alternatieven. 

 • MaaS-project op A2 Deil – Vught gegund aan Innovactory

  Dit MaaS-project is onderdeel van de kortetermijnmaatregelen binnen het A2 MIRT-programma. Dit deel van de snelweg A2 is erg belangrijk van de bereikbaarheid van zowel Noord-Brabant als Rivierenland, maar dreigt ook vast te lopen. Daarom is het doel gesteld om de doorstroming hier te veranderen en dat met name door de inzet van slimme, innovatieve en duurzame mobiliteitsconcepten.

 • Beperkte betalingsbereidheid zet business model MaaS onder druk

  Het concept Mobility as a Service staat enorm in de belangstelling. Dit artikel beschrijft de belangrijkste lessen uit een MaaS-pilot in ’s-Hertogenbosch. Zo vraagt de introductie van MaaS om een goede coördinatie tussen overheid, mobiliteitsaanbieders en de serviceprovider. En is nauwe samenwerking met lokale overheden belangrijk voor de implementatie van een MaaS-platform. Ook blijkt de meerwaarde van integratie van bestaande apps/modaliteiten in één MaaS-platform niet vanzelfsprekend voor de Bossche wijkbewoners. De beperkte betalingsbereidheid van bewoners zet het businessmodel voor MaaS onder druk, terwijl een duurzaam business model juist een belangrijke succes- en faalfactor is voor platformen voor deelmobiliteit en MaaS.

 Bekijk al het nieuws

Mobiliteit als dienst

Met MaaS (Mobiliteit als dienst) kiest de reiziger op elk moment het meest gunstige vervoermiddel. Beschikbaarheid, flexibiliteit en dienstverlening worden belangrijker dan eigen bezit. Daarbij spelen kosten, tijdsduur en duurzaamheid een belangrijke rol.

We streven naar één systeem waarmee reizigers in Noord-Brabant en Noord-Limburg gemakkelijk inzicht krijgen in alle reismogelijkheden en deze eenvoudig kunnen boeken en betalen. Denk bijvoorbeeld aan de deelfiets, -auto, -scooter, trein of taxi. En combinaties daarvan. MaaS verbetert het mobiliteitssysteem en biedt de reiziger de meest optimale reis.

  Bekijk alle events

Actuele thema's

 • Datagedreven mobiliteit voor slimme, schone en veilige steden

  Datagedreven mobiliteit voor slimme, schone en veilige steden

  Data en digitalisering geven een steeds beter inzicht in wat er op straat gebeurt, ook waar het gaat om verkeer en vervoer. Intelligente verkeerslichten, de zogenaamde iVRI’s, zijn slechts een voorbeeld van hoe de infrastructuur steeds digitaler...

 • Reizen op maat

  Reizen op maat

  De ruimte in de stad is schaars: de grenzen van ons mobiliteitssysteem waren al bereikt en voor nog meer autoverkeer is eenvoudigweg geen plek meer. Maar we willen ons wel blijven verplaatsen. Met Mobility as a Service (MaaS) wordt ingezet op het...

 • Slimme en schone stadsdistributie

  Slimme en schone stadsdistributie

  Aan- en afvoer van goederen is essentieel voor het functioneren van de stad. Dit proces willen we zo slim en zo schoon mogelijk laten verlopen. Drukke woonwijken waar meerdere keren per dag bestelbusjes pakketjes komen bezorgen, passen daar niet bij....

 • Data biedt sturing op de stad

  Data biedt sturing op de stad

  Er komt steeds meer data beschikbaar. Data geeft inzicht in wat er werkelijk op straat gebeurt. Op welke tijdstippen is het druk en op welke locaties? Hoe worden voorzieningen gebruikt? Hoe is het met het fietsgebruik? Ten opzichte van de...

 • Meer ruimte voor lopen en fietsen

  Meer ruimte voor lopen en fietsen

  Wonen, werken, recreëren en gezondheidszorg: woonwijken kunnen zo ontworpen worden dat zoveel mogelijk voorzieningen en functies op loop- of fietsafstand zijn. Hierdoor zijn veel minder verplaatsingen nodig en zijn reizigers minder afhankelijk van...

 • Openbaar Vervoer: duurzaam en efficiënt

  Openbaar Vervoer: duurzaam en efficiënt

  Om goed aan te sluiten bij de individuele reisbehoeften is een flexibel en divers aanbod van OV nodig. Dit vraagt om om afspraken tussen overheden en bedrijven die het vervoer aanbieden. Bij het realiseren van woningbouw moet bewust(er) worden...

 • Waterberging zorgt voor droge voeten

  Waterberging zorgt voor droge voeten

  De afgelopen jaren zien we steeds vaker voorbeelden van hoe klimaatverandering voor problemen zorgt. Steden worden gedwongen kritischer te kijken naar de eigen bebouwing, groenvoorziening en watersystematiek, om in de toekomst beter bestand te zijn...

 • Digitale regelscenario’s

  Digitale regelscenario’s

  In een regelscenario wordt voor een stad of gebied vastgelegd wat er waar moet gebeuren bij bijvoorbeeld een incident, evenement of werk-in-uitvoering. Door deze scenario’s te digitaliseren, ontstaan kansen om beter te sturen op de leefbaarheid in de...

 • Slimme en duurzame mobiliteitsafwikkeling

  Slimme en duurzame mobiliteitsafwikkeling

  In de stad willen mensen en goederen zich zo slim, duurzaam en efficiënt mogelijk kunnen verplaatsen. Dat begint bij de keuze ten aanzien van locaties èn inrichting: door nabijheid te organiseren en functies als wonen, werken en recreëren te mengen,...

 • Elektrisch rijden en slim laden

  Elektrisch rijden en slim laden

  Mobiliteit moest schoner, slimmer en veiliger. Belangrijk onderdeel hiervan is het stimuleren van elektrisch vervoer, niet alleen voor de consument, maar bijvoorbeeld ook voor verladers en vervoerders in de logistieke sector en het openbaar vervoer.

 • Medicijnen overal bezorgd

  Medicijnen overal bezorgd

  Steeds vaker zetten wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, maar ook luchthaven Schiphol drones in voor inspectie van de infrastructuur. Op locaties waar het voorheen lastig of zelfs gevaarlijk was om te inspecteren, bieden...

 • Regio’s snel en duurzaam verbonden

  Regio’s snel en duurzaam verbonden

  De luchtvaart zorgt voor ongeveer drie procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Om de klimaatdoelen te halen, moet dat percentage naar beneden. Vier regionale luchthavens hebben de handen ineen geslagen en doen ervaring op met elektrisch vliegen. De...