• MaaS-pilot in Eindhoven van start

    Een nieuwe verkeersapp moet helpen de verkeersstromen in Eindhoven te verminderen. De gemeente Eindhoven, ASML en Turnn willen met de MaaS-app mensen te stimuleren de auto vaker te laten staan. De app wijst de gebruiker de weg naar alternatieven. 

  • MaaS-project op A2 Deil – Vught gegund aan Innovactory

    Dit MaaS-project is onderdeel van de kortetermijnmaatregelen binnen het A2 MIRT-programma. Dit deel van de snelweg A2 is erg belangrijk van de bereikbaarheid van zowel Noord-Brabant als Rivierenland, maar dreigt ook vast te lopen. Daarom is het doel gesteld om de doorstroming hier te veranderen en dat met name door de inzet van slimme, innovatieve en duurzame mobiliteitsconcepten.

  • Beperkte betalingsbereidheid zet business model MaaS onder druk

    Het concept Mobility as a Service staat enorm in de belangstelling. Dit artikel beschrijft de belangrijkste lessen uit een MaaS-pilot in ’s-Hertogenbosch. Zo vraagt de introductie van MaaS om een goede coördinatie tussen overheid, mobiliteitsaanbieders en de serviceprovider. En is nauwe samenwerking met lokale overheden belangrijk voor de implementatie van een MaaS-platform. Ook blijkt de meerwaarde van integratie van bestaande apps/modaliteiten in één MaaS-platform niet vanzelfsprekend voor de Bossche wijkbewoners. De beperkte betalingsbereidheid van bewoners zet het businessmodel voor MaaS onder druk, terwijl een duurzaam business model juist een belangrijke succes- en faalfactor is voor platformen voor deelmobiliteit en MaaS.

 Bekijk al het nieuws

Mobiliteit als dienst

Met MaaS (Mobiliteit als dienst) kiest de reiziger op elk moment het meest gunstige vervoermiddel. Beschikbaarheid, flexibiliteit en dienstverlening worden belangrijker dan eigen bezit. Daarbij spelen kosten, tijdsduur en duurzaamheid een belangrijke rol.

We streven naar één systeem waarmee reizigers in Noord-Brabant en Noord-Limburg gemakkelijk inzicht krijgen in alle reismogelijkheden en deze eenvoudig kunnen boeken en betalen. Denk bijvoorbeeld aan de deelfiets, -auto, -scooter, trein of taxi. En combinaties daarvan. MaaS verbetert het mobiliteitssysteem en biedt de reiziger de meest optimale reis.

  Bekijk alle events