Over de Toolbox Slimme Stad

Binnen de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ontwikkelen de deelnemende partijen zelf instrumenten maar ontwikkelen ze ook een online gereedschapskist waarin tools van anderen worden verzameld. In artikel 3.6 van de dealtekst staat het als volgt geformuleerd: ‘De Partijen ontwikkelen en vullen een online instrumentenkoffer waarin deze nieuwe instrumenten worden verzameld. De instrumentenkoffer wordt aangevuld met reeds bestaande instrumenten uit binnen- en buitenland.’

Deze Toolbox verzamelt tools van derden. De projectorganisatie van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ of de City Deal ‘Slim Maatwerk’, het programma Agenda Stad, of de partners van deze partijen zijn niet verantwoordelijk voor de werking van de tools. We doen ons uiterste best een zo goed mogelijke toolbox te maken. Heeft u feedback op een in de Toolbox opgenomen tool, bijvoorbeeld omdat u vindt dat deze niet in de toolbox thuis hoort of omdat de tool niet goed functioeert, geef die dan door via deze link


Wat zijn tools?
Met tools bedoelen we instrumenten die focussen op processen die te maken hebben met digitalisering en technologisering van onze regio’s, steden en dorpen. Tools focussen op de hoe-vraag en voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Tooling focust op processen en door het veranderen van processen, maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden die digitalisering en technologisering biedt. Er bestaan verschillende soorten tools: afspraken, standaarden, normen, verordeningen, (Europese) wetgeving. Die worden op verschillende manieren gebruikt en toegepast. Bijvoorbeeld in producten, in softwaretoepassingen, in wetgeving, in normbladen enzovoort. Er zijn inhoudelijke tools, waar we kijken naar concrete toepassingen van technologie in de buitenruimte. Daarnaast zijn er, op verzoek van de deelnemers aan deze City Deal, ook tools benoemd die de betere technologie in de buitenruimte mogelijk maken. Deze tools gaan over Bestuur en Organisatie.

Categorieën

Deze instrumentenkoffer, oftewel toolbox, proberen wij overzichtelijk te houden door de tools in te delen volgens de categorieën van de G40. Hieronder de verschillende categorieën en de richtlijnen die wij hanteren bij het toewijzen van een tool aan een categorie.

Categorie Wat valt eronder?
Smart living Digital Twins; Gericht op de directe leefomgeving
Smart Governance Meldingen openbare ruimte; gemeente taken
Smart Citizen Burgermeetnetwerken; bewonersinitiatieven
Smart Environment (Smart and Sustainable) Gericht op verminderen ecologische voetafdruk; alles met een 'groene missie'
Smart Economy Nieuwe concepten, o.a. proeftuinen
Smart Mobility Alle op mobiliteit gerichte maatregelen

Lever bestaande tools aan!
De tools worden verzameld in een online gereedschapskist die gratis toegankelijk is en de opzet heeft van een een app-store waarin tools van anderen zijn te downloaden vanaf hun eigen site. Deze is hier te bezoeken.

City Deal Team

Jan-Willem Wesselink

Future City Foundation

 

Jan-Willem Wesselink 

Ik ben er van overtuigd dat onze regio's, steden en dorpen de komende jaren een enorme transitie ondergaan door internet en technologisering. Die transitie kan alleen slagen als ontwerpers, bestuurders en technologiespecialisten samen nadenken over en werken aan nieuwe visies, processen en producten. De manier waarop steden functioneren verandert daardoor ingrijpend, maar ook de manier waarop ze ontstaan. Aan die transitie wil ik meewerken. Dat doe ik vanuit de Future City Foundation binnen de City Deal 'Een slimme stad, zo doe je dat'.

 

Wendolijn Beukers

Future City Foundation - projectsecretaris

 

 

Steden worden community's die zowel online en fysiek bestaan. En of je elkaar nu echt ontmoet, of online, ik wil ervoor zorgen dat die ontmoetingen betekenisvol zijn. Vanuit de inhoud, maar ook vanuit de behoefte om elkaar te ontmoeten en te raken. Dat doe ik bij de Future City Foundation waar ik projectsecretaris ben van de City Deal 'Een slimme stad, zo doe je dat', maar ook bij het Kennislab voor Urbanisme waar ik bezig ben met de waterstofeconomie en groen in de stad.