Bezig met laden...

Klimaatschadeschatter | Toolbox Slimme Stad | DMI

home "»" Community's "»" Toolbox Slimme Stad "»" artikelen "»" Klimaatschadeschatter
Toolbox Slimme Stad

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Klimaatschadeschatter

Klimaatschadeschatter

 /5
0 (0stemmen)
DEEL A | FEITELIJKE OMSCHRIJVING
Nummer van het instrument: 36
Omschrijving deel 1
Naam Klimaatschadeschatter
Ontwikkelaar en land De onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat - Nederland
Jaar van uitbrengen 2019
Wordt het nog doorontwikkeld?  Zo nee, datum van definitieve versie onbekend
Website http://www.klimaatschadeschatter.nl/
Omschrijving deel 2
Korte omschrijving van het instrument – wat het kan / welk probleem het oplost (max 200 woorden) De Klimaatschadeschatter is een tool die inschat hoeveel schade wateroverlast, hitte en droogte in Nederland zullen veroorzaken in de periode 2018 tot 2050.
De Klimaatschadeschatter bundelt de kennis over de schadekosten door klimaatverandering en geeft per gemeente een schatting van de schade.
De tool geeft per inwoner van een gemeente een schatting voor verschillende schades, daarnaast presenteert de tool het restrisico voor een overstroming vanuit het primaire systeem.
Instrument kan ingezet worden door de overheid ja
Instrument kan ingezet worden door private partijen ja
Instrument kan ingezet worden door individuen nee
Wat is het businessmodel van de ontwikkelaar Is er niet, de ontwikkeling is gefinancierd vanuit het onderzoeksprogramma
Wat is het verdienmodel van het betreffende instrument Is er niet, de ontwikkeling is gefinancierd vanuit het onderzoeksprogramma
In welk land wordt het instrument al ingezet? Nederland
Is er een ondersteuning voor verschillende talen, zo ja welke talen Nederlands en Engels
Toepassing van een instrument / op welk schaalniveau kan het instrument worden toegepast (niveau van de: wijk, stad, provincie, land, wereld) stad
Op welke markt richt de tool zich? (Nederland, Europa, Wereld) Nederland

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)