Delen

  • Red de wijkaanpak

    De wijkaanpak in ons aardgasvrijbeleid komt niet van de grond. Gemeenten willen alle bewoners en organisaties helpen maar dit lukt ze niet. Ze verzanden in een woud van subsidies en regels. Er is genoeg geld maar de uitvoering wordt door het Rijk te moeilijk gemaakt. Hierdoor komt de ondersteuning (geld, kennis en praktisch) niet bij hen die deze hardst nodig hebben. We denken aan particulieren met een laag inkomen, we denken aan een pizzabakker in een aardgasvrije wijk, we denken aan alle eigenaren van een VVE-appartement en we denken aan die stichting die het wijkcentrumpje runt. Op deze manier gaan we niet versnellen. Wij roepen de politiek op te leren van de gemeenten die voorop lopen. Alleen dan kunnen we versnellen. Laat wetten, regels en geldstromen samenwerken. Help gemeenten met hun nieuwe taak!

  • Gebruiker Centraal

    Een toegankelijke, bruikbare en begrijpelijke overheid. Met inclusieve dienstverlening die iedereen kan én wil gebruiken. Omdat deze ontworpen is met mensen in plaats van overheidssystemen als uitgangspunt. Daar gaan we voor.

  • European Accessibility Act

    De Europese toegankelijkheidswet is een richtlijn die de toegankelijkheid van een aantal diensten en producten binnen de lidstaten waarborgt. Daartoe beoogt de richtlijn de handel in toegankelijke producten en diensten tussen de lidstaten te verbeteren, wat leidt tot meer toegankelijke producten en diensten op de markt, met meer betaalbare prijzen.

In deze community delen we onze kennis en inzichten met de partners aan de City Deal en de rest van de wereld. U vindt hier de Toolbox.

Een toolbox waarin praktische instrumenten staan die je direct kunt gebruiken bij het smart maken van regio, stad of dorp. Deze toolbox is vrij toegankelijk voor iedereen.