Delen

  • ‘Succes van stadshubs wordt bepaald door de inkopers’

    Er rijden steeds meer busjes af en aan om iedereen te bevoorraden in de Nederlandse steden. Sommige ondernemers worden per dag wel door tientallen leveranciers bezocht. Volgens de Hogeschool van Amsterdam en PostNL kan lading bundelen aan de rand van de stad, om de goederen vervolgens zero emissie naar de bestemming te brengen, een oplossing zijn voor slimmere en schonere stadslogistiek.

  • Outlook city logistics 2020

    Logistiek is van groot belang voor het functioneren van steden. Door de aantrekkingskracht en groei van steden als centrum voor wonen, werken en ontspannen, is het van belang om te anticiperen op de toename van vervoersbewegingen, de competitie om ruimte en de impact daarvan op de leefbaarheid van steden. Daarnaast vraagt de afspraak uit het Klimaatakkoord om het reduceren van aan stadslogistiek gerelateerde CO2-emissies. Samen met CE Delft en TNO ontwikkelde de Topsector Logistiek de Outlook ‘City Logistics 2017’.

Het doel van deze community is om betrokkenen op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen.

We delen hier bestaande en nieuwe inzichten, ontwerpen, standaarden, richtlijnen en frameworks die nodig zijn bij de ontwikkeling van het Platform Stadslogistiek en de daarop gebaseerde toepassingen. Daarnaast creëren en posten we inzichtelijke factsheets, animaties en andere communicatieproducten, voor diegenen die nieuw zijn binnen dit speelveld, om duidelijk te maken wat de mogelijkheden zijn in het kader van de digitalisering van de (stads)logistiek.