Deze community

Het doel van deze community is om betrokkenen op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen. We delen hier bestaande en nieuwe inzichten, ontwerpen, standaarden, richtlijnen en frameworks die nodig zijn bij de ontwikkeling en het toepassen van oplossingen. Daarnaast creëren en posten we inzichtelijke factsheets, animaties en andere communicatieproducten, voor diegenen die nieuw zijn binnen dit speelveld, om duidelijk te maken wat de mogelijkheden zijn in het kader van de digitalisering van de (stads)logistiek. Als je nog geen lid bent van DMI, registreer dan eerst.

 

Community manager: Femke Mureau 

Bouwstenen voor slimme en schone oplossingen

DEFLog

DEFLog staat voor Data Exchange Facility Logistics. Het is een infrastructuurvoorziening voor de logistieke sector, waarmee data uitgewisseld kan worden. 
Ga naar website

Data voor Logistiek

Binnen het project Data voor Logistiek werken we aan het centraal beschikbaar stellen van logistieke gemeentelijke data, zoals venstertijden, milieu- en ZE zones.
Ga naar community

CTC

De Connected Transport Corridors (CTC) vormen een samenwerkingsverband tussen Rijk, regio’s en marktpartijen om de kansen van digitalisering te benutten om de logistiek duurzamer, veiliger en efficiënter te laten verlopen.
Ga naar community

Intelligente Toegang

Het project Intelligente Toegang richt zich op het op een slimme manier toegang verlenen en het digitaal managen van (bijzonder)verkeer op snelwegen en in steden en kernen.
Ga naar community

Team Stadslogistiek

Paul Swaak

Programmamanager namens IenW

paul@digitaliseringlogistiek.nl

Femke Mureau

Communicatie IenW

femke@bureaumureau.nl

Bas Bongers

Projectmamager IenW

bas.bongers@minienw.nl