Missie D+

Missie D+ is de innovatieagenda van het Klimaatakkoord, onderdeel duurzame mobiliteit. De innovatieagenda is onderdeel van het missiegedreven innovatiebeleid van EZK. In Missie D+ komen meerdere sectoren samen, waaronder Topsector Logistiek. Thema’s waar het innovatieteam voor aan de lat staat, zijn: sociale innovatie, digitalisering en platformen, batterijtechnologie, ov en spoor, luchtvaart, gebiedsontwikkeling en maritiem. De innovatieagenda gaat verder dan de CO2-reductie zoals het doel in het Klimaatakkoord, maar pakt ook andere duurzame en slimme en duurzaamheidsaspecten op. Slim komt hierbij niet alleen terug in de technologie, maar ook in de manier waarop wordt gebouwd aan een innovatiefundament en het missiegedreven innoveren. 

/**whitelisting script Active Campaign**/