Opschalen

Data gebruiken voor slim assetmanagement werkt: dit is beproefd in diverse kleine pilots bij gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat. Nu is de uitdaging om die potentie ook écht te benutten en op te schalen. Met het project Road Monitor worden de komende twee jaar anonieme data uit voertuigen gedeeld met alle wegbeheerders. Sensoren uit auto’s helpen bij het continu in de gaten houden wat de kenmerken van een weg zijn. Is het glad, zijn verkeersborden nog goed leesbaar, is het wegdek beschadigd? Wegbeheerders kunnen deze informatie bijvoorbeeld gebruiken om beheer en onderhoud van de weg te plannen, reparaties snel uit te voeren en strooiploegen aan te sturen. Deze informatie is voor wegbeheerders toegankelijk via een dashboard en kan een welkome aanvulling zijn op bestaande wegscans en inspecties.  

 

Nieuwe databron

Road Monitor is een samenwerking tussen het ministerie, Rijkswaterstaat, NDW, CROW, KNMI, provincies en gemeenten. Na een Europese aanbesteding levert Mercedes-Benz tot eind 2023 informatie op basis van anonieme data uit auto’s en deelt die met wegbeheerders.  Gedurende die twee jaar wordt bekeken of de informatie voldoende gedetailleerd en betrouwbaar is, wat is de beste manier om de informatie te delen met wegbeheerders, wat betekent deze extra databron voor werkprocessen en levert het genoeg op voor wegbeheerders én voor Mercedes-Benz?

Deze community

Het doel van deze community is om betrokkenen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen van het project Road Monitor. Ook praktische- en achtergrondinformatie is hier te vinden. Als je nog geen lid bent van DMI, registreer je dan bij DMI en meldt je aan bij deze community, om toegang te krijgen tot alle projectinformatie.

 

Community managers:Erik Vrijens enKoen Steenbakkers