De community wordt beheerd door de werkgroep CAV van de nationale Krachtenbundeling Smart Mobility. Deze werkgroep richt zich op de verantwoorde toelating van Connected Automated Vehicles (CAV). Binnen de werkgroep werken het Ministerie van Infrastructuur en Water (I&W), Rijksdienst van het Wegverkeer (RDW), CROW en een vertegenwoordiging van de wegbeheerders (RWS, PNH, MRDH, Smartwayz, gemeente Rotterdam) gericht samen in de kennisontwikkeling gericht op implementatie (o.a business/use cases, vergunningen, wetgeving, marktverkenningen, OV integratie, ruimtelijke inpassing etc.) om daarmee optimaal voorbereid te zijn op de introductie van CAV's op de Nederlandse wegen. 

Zie leeswijzer hieronder.

LeesWijzer

De community Automatisch Rijden is opgebouwd volgens de structuur hieronder. Er zijn verschillende kennisdomeinen gedefinieerd over verschillende deelthema's. Voor elk domein is een overzichtartikel opgesteld waarin de status en ontwikkelingen binnen het desbetreffende domein wordt ingeleid. Waar relevant zijn daarin hyperlinks opgenomen naar zowel interne als externe artikelen, documenten en websites. Door te klikken op een domein hierboven gaat u direct naar het desbetreffende overzichtsartikel en kunt u vandaar verder browsen.
.

Onder bestanden in het linkermenu van de community vindt u een vergelijkbare indeling naar dezelfde domeinen. U vindt daar verdere documenten omtrent de kennisdomeinen. Daar vindt u eveneens factsheets van relevante (Europese) projecten en hun kerndocumenten.

Ten slotte zijn in de overzichtsartikelen de belangrijkste kennisvragen opgenomen waar de werkgroep CAV mee aan de slag is of gaat. De achtergrond van de kennisvragen en de resultaten van onderzoek, experimenten en praktijkervaring over deze kennisvragen staat eveneens in de desbetreffende mappen van de kennisdomeinen. 

We wensen u veel leesplezier en verwelkomen uw vragen en opmerkingen. 

/**whitelisting script Active Campaign**/