Bezig met laden...

Status en ontwikkelingen Connectiviteit | Automatisch Rijden | DMI

home "»" Community's "»" Automatisch Rijden "»" artikelen "»" Status en ontwikkelingen Connectiviteit
Automatisch Rijden

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Status en ontwikkelingen Connectiviteit

Status en ontwikkelingen Connectiviteit

 /5
0 (0stemmen)

De voertuigen van de toekomst communiceren met de infrastructuur (V2I), andere weggebruikers (V2X) en elkaar (V2V). Het ontwikkeldomein Connectiviteit betreft de inzetbaarheid, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de communicatietechnologieën die hiervoor ingezet kunnen worden.

Eindverantwoordelijk: n.t.b.

Betrokkenen:
• Ministerie I&W
• RWS
Agentschap Telecom

 

Status en ontwikkelingen
In alle scenario’s, om CAV's toe te laten op de Nederlandse wegen, worden de eerste stappen gemaakt in de communicatie tussen infrastructuur en voertuig. Bij AV als OV richt men zich op de communicatie met iVRI’s en de besturing op afstand/control room. De automotive industrie richt zich vooral op de communicatie van infrastructuur naar het voertuig met informatie over wegsituaties. Daarnaast ontstaat een groeiende vraag naar de communicatie (data) van voertuigen naar de infrastructuur over de staat van de infrastructuur en wegen. In het scenario commerciële voertuigen gaat de aandacht vooral uit naar de communicatie tussen voertuigen (platooning) en begint de communicatie tussen infrastructuur (iVRI’s) een groeiende aandacht te krijgen. Een voorbeeld hiervan is het project ENSEMBLE.

De huidige discussie gaat vooral om de benadering en keuze tussen korte (Wifi-P/G5) en lange afstand (cellulair/4G/5G) communicatieprotocollen. De Nederlandse gezamenlijke overheden hebben voor een tweesporig pad gekozen:

  • De beleidskaders (Spoor 1) pleiten voor een hybride architectuur en infrastructuur. Hiervoor wordt sterk op Europees niveau gelobbyed en dat lijkt zijn vruchten af te (gaan) werpen.
  • Het investeringsspoor (Spoor 2) richt zich op de opschaling en uitrol van de lange afstand communicatie. De use cases die hier opgepakt worden, richten zich vooral op de communicatie en informatievoorziening van de infrastructuur aan voertuigen (i2V). Deze communicatie is niet tijd kritisch en daarvoor zijn geen hoge latentie en redundantie vereist.

Korte afstand communicatie wordt gezien als een lokale oplossing voor de V2X, V2I communicatie bij complexe verkeerssituaties, zoals bijvoorbeeld kruispunten. Vanuit de werkgroep CAV wordt aandacht gevraagd voor het doorontwikkelen en ondersteunen van de korte afstand communicatietechnologie. Hierin gaat het voor de werkgroep vooral om betrokkenen bij de toelating mee te laten kijken met projecten waarin zowel korte- als langeafstand communicatie een rol speelt met als doel inzicht te krijgen in de risico's van verschillende vormen van communicatieoplossingen en hoe we tot een verantwoorde beoordeling en toelating kunnen komen van "connected" voertuigen.

In het project Concorda is veel ervaring opgedaan met de communicatie tussen infrastructuur en voertuig waarin vooral aandacht is besteed aan de informatievoorziening vanuit de infrastructuur naar de bestuurder in het voertuig.

Het stellen van standaarden is voornamelijk een Europese aangelegenheid. Het ontwikkelen van beoordelingscriteria in het kader van toelating en beoordelen van de verkeersveiligheid staat nog in de kinderschoenen. Dit is een aandachtspunt in het toelatingsproces. Het is onduidelijk wie hier een oordeel over zou moeten vormen. Een mogelijkheid is om de RDW deze kennis te laten ontwikkelen, maar het ligt ook voor de hand om hier een derde partij, vergelijkbaar met de rollen van SWOV en CROW, aan te haken in het toelatingsproces voor de beoordeling van de connectiviteitsoplossing die is gekozen voor de desbetreffende aanvraag.

 

Impact op verantwoorde toelating
Connectiviteit is de spin in het web voor Connected Automated Vehicles. Aangezien alle scenario’s van deze ontwikkeling afhankelijk zijn, heeft het ontwikkelen van de beoordelingsmethodologie als onderdeel van het toelatingsproces prioriteit.

 

Ontwikkel- en kennisvragen Krachtenbundeling CAV

D4.1 Wie is verantwoordelijk en beoordeelt of de connectiviteitsoplossing voldoet aan de gestelde eisen vanuit (verkeers)veiligheidsperspectief?

D4.2 Welke eisen en welke beoordelingscriteria moet een toetsende organisatie stellen bij de toepassing van connected diensten?

D4.3 Hoe ondersteunen we de kennisontwikkeling bij RDW rondom de risico's en beoordeling van verschillende vormen en toepassingen van korte (en lange) afstand communicatie?

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)