Bezig met laden...

Status en ontwikkelingen Urban Vehicle Access Regulation | Automatisch Rijden | DMI

home "»" Community's "»" Automatisch Rijden "»" artikelen "»" Status en ontwikkelingen Urban Vehicle Access Regulation
Automatisch Rijden

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Status en ontwikkelingen Urban Vehicle Access Regulation

Status en ontwikkelingen Urban Vehicle Access Regulation

 /5
0 (0stemmen)

Omschrijving
Urban Vehicle Access Regulations (UVAR) zijn ingesteld in diverse steden door heel Europa (en daarbuiten). Deze reguleringen zijn gericht op vermindering van emissies, verbeteren van de doorstroming of het teruggeven van de schaarse openbare ruimte aan voetgangers en fietsers. UVAR heeft betrekking zowel betrekking op reguliere voertuigen én Connected Automated Vehicles. Het kennisdomein UVAR richt zich op de aspecten van UVAR die van invloed zijn op de verantwoorde toelating van CAV.


Eindverantwoordelijk: n.t.b.

Betrokkenen:
• Lokale (stedelijke) wegbeheerders

 

Status en ontwikkelingen
Dit kennisdomein is nog zeer pril, maar wint zeer snel aan aandacht en urgentie binnen (vooral) de lokale overheden. De reden hiervoor is dat het een nieuw handelingsperspecfief geeft. Als UVAR data dynamisch ontsloten kan worden en we de samenwerking tussen navigatie-, kaartmakers- en auto-industrie vorm kunnen geven, is UVAR een zeer krachtig instrument in de verantwoorde toelating van CAV.

De EU heeft bepaald dat de volgende zaken vallen onder UVAR:

  • Milieuzones
  • Zones met verkeersbeperkingen (bijvoorbeeld ontheffing/vergunning verplichting)
  • Parkeerbeperkingen
  • Betalen naar gebruik of “congestion charge” (zoals in Londen)
  • Voetgangerszones

Het is onze verwachting dat deze reeks in de toekomst uitgebreid gaat worden om bijvoorbeeld ook officieel ISA en/of schoolzones te bevatten. Maar waar de gegevens ook onder vallen, feit blijft dat we als overheden actief aan de slag moeten met UVAR en vergelijkbare data/informatie.

Ten aanzien van de Intelligente SnelheidsAssistent (ISA) verwijzen we graag naar een recente publicatie van het CROW over dit onderwerp.

De EU is een project gestart om decentrale overheden te helpen bij het ontsluiten van UVAR data. Dit project heet UVARbox (https://uvarbox.eu/). Dit project wordt uitgevoerd in Oostenrijk, België, Luxemburg, Italië, Duitsland en Nederland. Ook het internationale stedennetwerk Polis is betrokken bij dit project. Belangrijkste doel van dit project is het opzetten van een duidelijke datex-II standaard voor UVAR data en het realiseren van toolbox om decentrale overheden te helpen bij het digitaliseren van hun UVAR informatie. In Nederland trekt MAPtm deze ontwikkeling.

Wat UVAR een complex onderwerp maakt is dat dit betrekking heeft op gedeelten van bestaande informatiestromen. Denk hierbij aan parkeerdata (parkeerbeperkingen) of logistieke data (milieuzones, verkeersbeperkingen en parkeerbeperkingen).

Een belangrijke eerste stap is daarom dat we onze referentiekaarten (data) op orde krijgen. Het Nationaal Wegen Bestand (NWB) zou hiervoor de aangewezen bron zijn. Binnen het NWB moeten (verdergaande) eigenschappen van wegen opgenomen kunnen worden met de UVAR-karakteristieken van een weggedeelte/-vak. De achterliggende gedachte is dat de routebepaling van voertuigen gaat verschuiven van de bestuurder naar de navigatie unit aan boord van het voertuig. Deze unit heeft betrouwbare, onafhankelijke data nodig om hierin de juiste beoordeling en beslissing te kunnen maken.

Een tweede aandachtspunt is dat door middel van duidelijke beleidskaders vanuit de Nederlandse centrale overheden (Ministerie I&W) de steden en regio's meer richting en mogelijkheden zouden moeten krijgen om met UVAR aan de slag te kunnen. Acteren we niet, dan lopen we een groot risico dat we de controle over de navigatie en daarmee de verkeersbewegingen (van CAV) in de stad en regio gaan verliezen aangezien commerciele belangen dan een rol (kunnen) gaan spelen in de routebepaling van voertuigen.

In het Toekomstperspectief Automobiliteit 2040 van I&W wordt in de oplossingsrichtingen reeds expliciet verwezen naar:
• Benutten potenties 'slimme voertuigen' (CCAM);
• Werken aan 'intelligent access';
• Accent op mobiliteitsmanagement, netwerk, verkeersmanagement en intelligent access.

Ten derde is het voor de verantwoorde toelating van CAV noodzakelijk dat we experimenteren met mogelijke oplossingsrichtingen. Door pilots en testen leren we welke risico's verbonden zijn aan verschillende UVAR-oplossingen. Daarmee leggen we de basis voor beoordelingskaders en verdere (Europese) regelgeving.

Een interessante ontwikkeling is de recente wetswijziging in Duitsland waarin automatisch/ autonoom vervoer wordt toegestaan op de Duitse wegen binnen bepaalde afgebakende gebieden. Men kan hierbij denken aan bepaalde weggedeelten (ISAD/ODD classificatie), maar ook bepaalde gebieden (geofencing, ISA, toegangsrestricties, etc.).

Een belangrijke vraag hierbij is hoe dwingend de overheden willen zijn en hoeveel controle ze daarmee over een voertuig (kunnen/mogen) hebben. Er zit hier dus een belangrijk juridisch kader aan vast waarvoor (aanpassing van de) regelgeving nodig zou kunnen zijn.

Een laatste aandachtspunt is het gebrek aan affiniteit en kennis bij beleidsmedewerkers van gemeenten. De ontwikkeling van human capital is daarom een belangrijk speerpunt om UVAR in stedelijke gebieden tot succes te brengen.

 

Impact op verantwoorde toelating

UVAR geeft een belangrijk handelingsperspectief voor steden. Het biedt steden een belangrijk instrument in de beïnvloeding en handhaving van het gedrag van CAV binnen de stedelijke gebieden. Dit domein gaat in de toekomst in belangrijke mate bepalen welke invloed, effect en controle overheden hebben op de doorstroming door en langs de stad en de naleving/handhaving van de verkeersregels. De digitalisering van omgeving en voertuigen geeft hiertoe toenemende mogelijkheden en daarmee groeiende mogelijkheden om handhaving en beïnvloeding van verkeersstromen te organiseren.

 

Ontwikkel- en kennisvragen van de werkgroep CAV

D8.1 Hoe zorgen we dat er 1 eenduidige en betrouwbare bron is waar UVAR-eigenschappen mee kunnen worden gegeven aan navigatie units in CAV?

D8.2 Welke wenselijke mogelijkheden hebben steden om het functioneren en gaan en staan van CAV te beïnvloeden? En welke beleidskaders, wet- en regelgeving zijn hiervoor nodig?

D8.3 Hoe maken we ruimte op korte- en middellange termijn voor experimenten en het opdoen van praktijkervaring om inzicht te krijgen in de risico's en mogelijke beoordelingskaders voor UVAR in CAV?

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)

/**whitelisting script Active Campaign**/