Delen

Laatste nieuws..

  • Ethics of Connected and Automated Vehicles

    Connected and Automated Vehicles (CAVs) kunnen in potentie ons transport veiliger, groener, en toegankelijker te maken. Om de ethische uitdagingen van CAV'ste te adresseren heeft de Europese Commissie een onafhankelijke expertise groep samengesteld om enkele belangrijke vragen te verkennen. De groep van experts heeft 20 aanbevelingen geformuleerd om onderzoekers, beleidsmakers, ontwikkelaars en bouwers (OEM's) en service providers te ondersteunen in het veilig en verantwoord introduceren van CAV's.

LeesWijzer

De community Automatisch Rijden is opgebouwd volgens een bepaalde structuur. Er zijn verschillende kennisdomeinen gedefinieerd over verschillende deelthema's. Voor elk domein is een overzichtartikel opgesteld waarin de status en ontwikkelingen binnen het desbetreffende domein wordt ingeleid.