Laatste nieuws..

  • Overzicht ontheffingen RDW

    De RDW heeft een overzicht opgesteld van alle ontheffingen die tot nu toe zijn afgegeven. In dit overzicht staat onder andere om wat voor type voertuig het gaat, wat voor type innovatieve techniek onder ontheffing zal worden getest, , voor hoeveel voertuigen de ontheffing geldt, kosten die door de RDW zijn gemaakt en doorberekend, de toezichtcriteria, etc. In het overzicht wordt niet ingegaan op eventuele marktgevoelige informatie.

  • Kamerbrief ontwikkelingen voertuigautomatisering

    Op 1 juli is de Kamerbrief betreffende de recente ontwikkelingen in voertuigautomatisering aangeboden aan de Tweede Kamer. De Kamerbrief gaat onder andere in op: - Herziening General Safety Regulation (EU), waaronder: --- Aanscherping van bestaande veiligheidseisen en verplichting van bepaalde nieuwe veiligheids- en rijhulpsystemen --- De mogelijkheid om een Europese typegoedkeuring aan te vragen voor voertuigen met Automated Driving Systems (ADS) - Nederlands beleid t.a.v. voertuigautomatisering - Voorgenomen stappen in Nederland

LeesWijzer

De community Automatisch Rijden is opgebouwd volgens een bepaalde structuur. Er zijn verschillende kennisdomeinen gedefinieerd over verschillende deelthema's. Voor elk domein is een overzichtsartikel opgesteld waarin de status en ontwikkelingen binnen het desbetreffende domein wordt ingeleid.

.