Laatste content..

  • Naar intrinsiek gemotiveerd gedrag - inspiratie uit Midden-Nederland

    Naar intrinsiek gemotiveerd gedrag - inspiratie uit Midden-Nederland. Goed op weg met gebiedsgericht spitsmijden. In Midden Nederland is Tom Zee als omgevingsmanager werkzaam bij Goed op weg. Daar zijn ze op dit moment bezig met twee gebiedsgericht spitsmijden projecten. Eén ‘klassiek’ spitsmijden project op de A12 en Gebiedsgericht Spitsmijden. Bij de laatste zit het verschil zit hem erin dat het zich niet richt op een corridor, maar op drie gebieden. Het gewenste effect is niet alleen tijdelijk minder hinder maar een structurele gedragsverandering zowel voor als na de werkzaamheden. Nulmeting via ANPR en volgen via de app in plaats van ook ANPR (mag ook niet meer). Beloning niet in geld maar in middelen voor een alternatief.

LeesWijzer

Dit Beter Benutten Archief bevat de belangrijkste inhoud ten aanzien van de aanpak en resultaten van het landelijke programma Beter Benutten (2011-2018). 

Het archief bestaat uit (resultaat)documenten, video's & webinar recordings en informatie over de belangrijkste thema's die aan bod zijn gekomen.

Beter Benutten Werkwijze

Gedragshuis