Bezig met laden...

ITS | Beter Benutten Archief | DMI

home "»" Community's "»" ITS  
Beter Benutten Archief

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu

ITS

Slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg

Een goed geïnformeerde en alerte weggebruiker houdt zijn aandacht beter bij het verkeer en maakt de juiste keuzes op de momenten die ertoe doen. Als je autorijdt, kun je door je voorruit hooguit 100 meter voor je kijken, op de fiets vaak nog minder ver. Talking Traffic, een samenwerkingsverband van zo’n 60 steden, 12 regio’s, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat en ruim 20 bedrijven zorgt dat je ‘verder dan je voorruit’ kunt ‘kijken’ naar wat er voor je gebeurt. Door zelf ook data real time door te geven, kunnen weggebruikers elkaar op tijd ‘waarschuwen’. Zo kunnen ongevallen en onnodige vertraging worden voorkomen en helpen weggebruikers elkaar in het verkeer.

De ontwikkelfase van Talking Traffic is in het voorjaar van 2018 afgerond. Aansluitend is de uitrol van diensten gestart; het partnership loopt door tot 2020. Talking Traffic biedt op dit moment al ruim 1,5 miljoen weggebruikers in heel Nederland de volgende informatie tijdens hun reis:

  1. Maximumsnelheid, rekening houdend met dynamische maximumsnelheden (bij venstertijden, open of afgesloten spitssproken of bij ongelukken en files) en aangepaste maximumsnelheden (bij wegwerkzaamheden).

  2. Snelheidsadvies, gebaseerd op de actuele verkeerssituatie en omstandigheden. Denk aan ongevallen, een filestaart, wegwerkzaamheden, de staat van het wegdek, een open brug, extreme weersomstandigheden of een afgevallen lading.

  3. Informatie over rijstroken, bijvoorbeeld bij onverwacht afgesloten rijstroken of een gesloten spits-, plus- of wisselstrook.

  4. Mogelijk gevaarlijke situaties zoals brugopeningen, plotselinge files, incidenten van uiteenlopende aard, een naderende ambulance of andere hulpdienst met sirene en blauw zwaailicht, bijzondere situaties rondom grootschalige evenementen, stilstaande voertuigen op de vluchtstrook of extreme weersomstandigheden.

  5. Werk in uitvoering is aanleiding om informatie te geven over die wegwerkzaamheden waarvan een weggebruiker mogelijk hinder ondervindt: afstand tot de werkzaamheden, informatie over aangepaste maximumsnelheden en afgesloten rijstroken, eventueel in combinatie met een voorstel voor een alternatieve route.

  6. Parkeerinformatie. Hoe handig is het om in één keer naar de dichtstbijzijnde vrije parkeerplek te worden geleid? Met actuele parkeerinformatie is dat mogelijk. De bestuurder krijgt informatie over een parkeerplaats in de buurt van zijn bestemming, parkeerkosten, openingstijden, eventuele hoogtebeperkingen en het aantal beschikbare plekken.

Voor het eind van 2018 wordt daar de volgende informatie aan toegevoegd:

  1. Prioriteit bij verkeerslichten. Bepaalde groepen weggebruikers krijgen voorrang of houden langer groen licht bij verkeerslichten. Wie dat zijn en op welke momenten, bepaalt de lokale overheid. Dit kan gelden voor openbaar vervoer, nood- en hulpdiensten, zwaar vrachtverkeer, een peloton voertuigen of een groep fietsers.

  2. Informatie over verkeerslichten. Wie een verkeerslicht nadert of hier stilstaat, krijgt actuele informatie over de tijd tot groen, de tijd tot rood en de resterende wachttijd. Hieraan wordt ook een snelheidsadvies gekoppeld, waarmee de bestuurder in een groene golf terecht kan komen of deze voor zichzelf realiseert.

  3. Optimaliseren van verkeersstromen. Intelligente verkeersregelinstallaties kunnen niet alleen data versturen, maar ook informatie ontvangen en zo op tijd ‘zien’ welk en hoeveel verkeer eraan komt. Het afstellen van verkeersregelinstallaties gebeurt continu en volautomatisch, rekening houdend met de actuele verkeersdrukte en het type verkeer op een kruising of traject.

  4. Inhaalverbod voor vrachtwagens. De vrachtwagenchauffeur ontvangt actuele informatie over inhaalverboden, rekening houdend met tijdelijke inhaalverboden of specifieke tijdstippen waarop het verbod geldt.

Beter Benutten Vervolg ITS (Intelligente Transport Systemen) werkte, onder meer onder de noemer Talking Traffic, aan betere doorstroming, meer verkeersveiligheid en minder emissies voor alle weggebruikers op het hele wegennet. Het had meerdere doelstellingen: meetbare reistijdeffecten vóór 2018, een duurzame doorontwikkeling ná 2018 en landelijk beschikbare diensten die gebruikers en overheden voorbereiden op een nabije toekomst waarin hoog geautomatiseerde voertuigen in Nederland rijden. Het betreft informatie en adviezen voorafgaand en vooral tijdens de reis, zowel binnen als buiten de stad, landelijk dekkend en met keuze uit verschillende diensten en aanbieders. Door ‘intelligentie’ toe te voegen aan het verkeer, transport en publiek verkeersmanagement kan de infrastructuur in en rond steden beter worden benut.

Voor nieuwe diensten is actuele, betrouwbare en complete publieke en private data nodig, net als onderlinge afspraken over gebruik en doorgifte hiervan: technisch (bijvoorbeeld maximale vertragingstijd), organisatorisch (wie levert wat aan wie?) en randvoorwaardelijk (bijvoorbeeld privacy, security, aansprakelijkheid). Hiervoor zijn gezamenlijk afspraken gemaakt die voldoende zekerheid bieden aan overheden, deelnemende bedrijven en hun klanten: de weggebruikers.

Deze ontwikkeling gaat door: het Partnership Talking Traffic is gestart als een programma, maar ontwikkelt zich naar een platform voor mobiliteitsdata en nieuwe diensten. Ook na 2020 zal dit groeiende ecosysteem van overheden en bedrijven zich richten op het real time adviseren van weggebruikers. Dat gebeurt door het ontsluiten en verrijken van publieke en private data, toevoegen van intelligentie en automatisering van voertuigen en ondersteunen van slimme, duurzame steden. Dit draagt bij aan de ambitie van dit kabinet om smart mobility te maken tot een integraal onderdeel in mobiliteitsbeleid en de uitvoeringsprocessen. Het voegt concrete waarde toe voor weggebruikers, waaronder ook logistiek en transport, en helpt steden leefbaar te houden.

Meer informatie: https://www.talking-traffic.com.

/**whitelisting script Active Campaign**/