Deze community wordt beheerd door de werkgroep CLIP.

Vanuit het Klimaatakkoord worden acties in gang gezet en maatregelen getroffen om elektrisch vervoer te stimuleren. Het streven is om in 2030 100% emissieloze nieuwverkoop te bereiken en daarvoor wordt geschat dat er in 2030 1,9 miljoen emissieloze voertuigen rondrijden en wordt een behoefte aan 1,7 miljoen laadpunten voorzien in Nederland. Daardoor zal ook de behoefte aan laadpunten in parkeergarages de komende jaren snel toenemen (in eerste instantie bij de zakelijke rijders). Op dit moment zijn er relatief weinig laadpunten in parkeergarages.

De werkgroep CLIP streeft naar meer laadpunten in parkeergarages.

Zie leeswijzer hieronder.

Community managers: Pezjman Mortezayi en Richard Hovinga 

LeesWijzer

De Werkgroep Convenant Laadinfrastructuur In Parkeergarages is opgebouwd volgens de structuur hieronder.
Er zijn verschillende kennisdomeinen gedefinieerd over verschillende deelthema's. Voor elk domein is een overzichtartikel opgesteld waarin de status en ontwikkelingen binnen het desbetreffende domein wordt ingeleid. Waar relevant zijn daarin hyperlinks opgenomen naar zowel interne als externe artikelen, documenten en websites. Door te klikken op een domein hierboven gaat u direct naar het desbetreffende overzichtsartikel en kunt u vandaar verder browsen.
.

Hieronder leeswijzer plaat of tekst...

/**whitelisting script Active Campaign**/