Safety Priority Services

Safety Priority Services maakt het mogelijk weggebruikers op alle wegen in Nederland te informeren en te waarschuwen, waaronder ook op de vaak relatief onveilige provinciale en lokale wegen. Met deze samenwerking ontstaat bovendien meer inzicht in de impact van deze verkeerswaarschuwingen en de kwaliteit en bruikbaarheid van de beschikbare (overheids)data. Dat biedt de mogelijkheid om deze waar nodig te verbeteren.

De komende tijd gaan de bedrijven en het ministerie van IenW ook onderzoeken hoe wat er mogelijk is met ‘slimme routering’, waarbij bijvoorbeeld het vermijden van schoolzones of ongevalslocaties deel kan uitmaken van het routeadvies.

 Partners
Het ministerie van IenW heeft na een openbare aanbesteding met zes bedrijven overeenkomsten gesloten. Via deze bedrijven is een groot aantal autofabrikanten en navigatiediensten betrokken. Op 4 juli 2022 worden deze partners bekend gemaakt tijdens de kick-off van Safety Priority Services.
 Veiligheid voorop
Veilig rijgedrag staat voorop bij het uitbreiden van de informatie in de navigatiediensten en dashboards. Dat betekent dat bestuurders -net als nu het geval is- hun handen zoveel mogelijk aan het stuur kunnen houden. Als er gegevensinvoer van de bestuurder nodig is, gebeurt dat bij voorkeur via spraak en voor de rit. Er worden geen persoonlijke gegevens uitgewisseld tussen bedrijven en overheden, alleen geaggregeerde en geanonimiseerde data.
 Internationaal
Nederland loopt met deze ontwikkelingen voorop in Europa. De opgedane ervaringen vormen dan ook waardevolle input voor Europese afspraken en regelgeving op dit gebied. In 2025 komt er een Europese verplichting om een aantal van deze waarschuwingen verplicht door te geven. Deze Europese opschaling is voor een aantal van de betrokken bedrijven ook nadrukkelijk onderdeel van hun road map.
 Publiek-private gesprekstafel
De afspraken voor het leveren van de Safety Priority Services zijn gemaakt tot en met 2024, met het voornemen langduriger samen te werken. Wens is Safety Priority Services te laten uitgroeien tot dé centrale publiek-private gesprekstafel voor strategisch overleg tussen landelijke, regionale en lokale overheden in Nederland en leveranciers van informatiediensten.

Partners Safety Priority Services

Het ministerie van IenW heeft na een openbare aanbesteding met zes bedrijven afspraken gemaakt, te weten ANWB, Be-Mobile, Hyundai, Inrix, Kia en TomTom. Via deze bedrijven is een groot aantal autofabrikanten en navigatiediensten betrokken. Uiteraard kunnen ook andere leveranciers de beschikbare data gebruiken voor het informeren van weggebruikers.

Interesse in een samenwerking? Neem per e-mail contact op.