Laatste nieuws..

Realisatie Variant BCT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op het taxivervoer in Nederland. Het is belangrijk dat dit vervoer veilig is en dat sprake is van eerlijke marktwerking. Realisatie Variant BCT draagt daaraan bij door de verwerking van gegevens die nodig zijn voor het toezicht op de arbeids- en rusttijden efficiënter en betrouwbaarder te maken. Daardoor kan de ILT het toezicht op de naleving van de regels voor arbeids- en rusttijden effectiever uitvoeren. Zo geeft de ILT invulling aan de voorwaarden voor gelijkwaardige concurrentie en de verkeersveiligheid in het taxivervoer.

Laatste evenementen..