Bezig met laden...

Simacan Data | TransportLAB Hackathon 2016 | Dutch Mobility Innovations

home "»" Community's "»" Simacan Data  
TransportLAB Hackathon 2016

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Toevoegen nieuw tabblad

Voeg een hyperlink toe aan de communitynavigatie. U kunt linken naar interne of externe webpagina's. Voer de naam van het tabblad en de tab-URL in. Upload of kies een pictogram. Klik vervolgens op Opslaan.

De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu

Simacan Data

...
Simacan Platform

Simacan maakt ruimtelijke, verkeers- en logistieke data beter beschikbaar, bruikbaar, toepasbaar en deelbaar voor uw organisatie.

Ons API-platform biedt toegang tot realtime en historische mobiliteitsdata uit de volgende commerciële en publieke bronnen:

 • TomTom Flow: realtime snelheden, verkregen uit Floating Car Data, snelheidsprofielen, historisch berekende profielen afhankelijk van dag en tijd
 • NDW: incidenten en fileberichten van de overheid, telpunten en meetvakken, snelheden en intensiteiten gemeten door lussen
 • Weersdata: actuele weergegevens zoals temperatuur en neerslag (alleen beschikbaar voor A58 en Utrecht)
 • Matrixborden: beeldstanden, dynamische wettelijke maximum snelheid, afkruisingen en spitstroken, door Rijkswaterstaat (alleen beschikbaar voor A58)
 • Floating Car Data: gps-traces op seconde basis inclusief snelheden en richtingen, door Flitsmeister (alleen beschikbaar voor A58)
 • RDW transportrestricties: hoogte-, breedte- en tonnagebeperkingen, bijvoorbeeld viaducten (alleen beschikbaar voor Utrecht)
 • Oplaadpalen: posities en actuele statussen van oplaadpalen

(alle data is beschikbaar voor heel Nederland, tenzij anders vermeld. Kijk ook op https://developer.simacan.com)

 

Control Tower

Traffic Center

Traffic Cast 

API Platform

Simacan Platform

Simacan makes spatial-, traffic- and logistical data better available, useful, applicable and divisible for your organisation.

Our API-Platform gives access to real-time and historic mobility data from the following commercial and public sources:

 • Tom Tom Flow: real time speeds, obtained from Floating Car Data, speed profiles, historic calculated profiles filtered by day and time
 • NDW: incidents and traffic jams messages from National Government, sensor points and measuring boxes, speeds and traffic intensity measured between points
 • Weather data:  actual weathter data like temperature and rainfall (only available for A58 and Utrecht)
 • Matrix signs: view models, dynamic legal maximum speed limits, crossings and traffic jam strips by Ministry of Infrastructure (only available for A58)
 • Floating Car Data: gps-traces per second including speeds en directions, by Flitsmeister (only available for A58)
 • RDW transport restrictions: height-, width- and tonnage restrictions, for example viaducts (only available for Utrecht)
 • Charging Posts; position and actual status of charging posts

(All data available for whole of the Netherlands, unless otherwise stated. Also look at https://developer.simacan.com)

 

Control Tower

Traffic Center

Traffic Cast 

API Platform

Data request Form