Bezig met laden...

Werkgroep bijeenkomsten Eploitatiefase IPS Talking Traffic | 1. Partnership Talking Traffic

home "»" Communities "»" 1. Partnership Talking Traffic "»" Kalender "»" Werkgroep bijeenkomsten Eploitatiefase IPS Talking Traffic
1. Partnership Talking Traffic

Verlaat Community


Toevoegen nieuw tabblad

Een hyperlink toevoegen aan de navigatie van de Community. U kunt koppelen aan interne of externe webpagina's. Voer de tabnaam en het tabblad URL. Upload of kies een pictogram. Klik vervolgens op opslaan.

De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Meld je Nu aan
mei 24

Werkgroep bijeenkomsten Eploitatiefase IPS Talking Traffic

Werkgroepbijeenkomst
24-mei-18 07:00 15:00 (W. Europe Daylight Time)
BOVAG, Kosterijland 15 Bunnik
Deelnemers van Werkgroep Exploitatie en subwerkgroepen,
De eerstvolgende werkbijeenkomst van de Werkgroep Exploitatie en Subwerkgroepen (donderdag 24-05-2018) vindt eenmalig plaats in het BOVAGhuis te Bunnik. Het BOVAGhuis ligt nabij het Postillion Hotel en beschikt over gratis parkeergelegenheid.
Adres:
BOVAGhuis 
Kosterijland 15, Bunnik

In de Community BB. Werkgroep Exploitatie worden alle documenten van de werkgroep en subwerkgroepen gepubliceerd. Aanmelden is mogelijk.

Tijd

Sessie

Zaal

10:00 – 11:00

Kernteam + Programmateam (besloten)

 

11:00 – 12:00

Subwerkgroep Priority Broker Configurator    (Steven Logghe)

O.a. beheerproces aan de hand van OV-KAR database NDOV, inhoudelijke beleidskaders vanuit de wegbeheerderskant voor elk van de ICT locaties en bepalen ontbrekende of wenselijke gegevens, en functionele eisen en specificaties PBC tool. Afstemming tussen de C2-partijen onderling, met uitnodiging aan wegbeheerders plus vertegenwoordigers uit logistiek, OV en NHD om aan het gesprek deel te nemen vanuit de eigen activiteiten (dus als stakeholder en deelnemer in de pilots)

 

 

12:00 – 12:30

Security tests op de Talking Traffic waardeketen: Pen-tests (EY)

Toelichting op de pen-tests, scope van de tests en vrijwaringsverklaring. Gelegenheid voor vragen.

 

 

12:30 – 13:00

Lunchpauze

 

 

Beheer & Onderhoud van de waardeketen

13:00 – 13:10

Status    (Jeroen Brouwer)

  1. Vaststellen agenda
  2. Vorig verslag en actiepunten
  3. Mededelingen

 

13:10 – 13:30

Terugkoppeling ICT    (Wim vandenBerghe)

  1. Terugkoppeling interclustertesten
  2. Integrale eindtest over de gehele waardeketen

Wanneer alle clustertesten zijn afgerond, plannen we samen een integrale eindtest over de gehele waardeketen, als afronding van Verificatie en daarmee onderdeel van het geheel. Ter voorbereiding: Details integrale ketentest in Community Exploitatie (link)

 

 

13:30 – 14:00

Wanneer is aanpassing van het topologiebestand nodig? (Marcel Westerman)

Met wegbeheerders, WG Intelligente Kruispunten en LVMB wordt een beheerproces opgetuigd voor het topologiebestand. Graag zouden deze partijen criteria bij C2 en C3 partijen toetsen, zodat gezamenlijke criteria ontstaan. Reacties kunnen op voorhand worden gestuurd naar bert.vanderveen@maptm.nl en marcel@marcelwesterman.nl. Doel is om tot een eerste concrete lijst met criteria te komen

 

14:00 – 14:30

Toegankelijkheid data uit de keten voor politieonderzoek (Jeroen Brouwer)

Als ketenpartners nadenken over de wijze waarop omgegaan kan worden met aanvragen van wegbeheerders over inzage Politie in berichtgeving in en vanuit de Talking Traffic keten. Doel is om tot een handzaam document te komen, zodat wegbeheerders in de toekomst weten bij wie ze terecht kunnen en bij welke vragen.

 

 

14:30 – 15:00

Koffiepauze

15:00 – 15:45

Bruikbaarheid data uit iVRI’s betreft Use Case 4 (Jeroen Brouwer)

De bruikbaarheid van data uit iVRI’s m.b.t. afgeven voorspellingen kan in sommige gevallen onvoldoende als basis dienen voor informatieverstrekking aan weggebruikers voor Use Case 4. Daarnaast speelt een eenduidigheid van communicatie aan de bestuurder. Om deze issues te bespreken is afstemming in de keten nodig, waarvoor C1, C2 en C3 partijen benodigd zijn.

 

 

Optimalisatie en Innovatie

 

15:45 – 16:30

HD Maps (Ilse Miltenburg, AND)

Op Intertraffic is een intentieverklaring door de provincie Brabant en IenW getekend om een samenwerking aan te gaan met kaartleverancier AND en V-tron, om wegbeheerdersvoertuigen in te zetten voor het realiseren van HD kaartmateriaal. De waarde en bruikbaarheid van HD Maps voor Talking Traffic-partners is onderwerp van dit agendapunt. Verzoek aan partijen om alvast na te denken over eigen positie t.a.v. dit punt en de juiste collega’s aan te laten schuiven voor dit agendapunt.

 

 

16:30 – 16:45

W.v.t.t.k. & rondvraag

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)