1. Partnership Talking Traffic

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Toevoegen nieuw tabblad

Voeg een hyperlink toe aan de communitynavigatie. U kunt linken naar interne of externe webpagina's. Voer de naam van het tabblad en de tab-URL in. Upload of kies een pictogram. Klik vervolgens op Opslaan.

De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.

Wat als het verkeer het verkeer regelt? Als gebruikers en systemen verbonden zijn? Dat biedt nieuwe, slimme oplossingen voor weggebruikers en steden. Maar wat merk ik daarvan als automobilist, fietser of truckchauffeur?

Het Partnership Talking Traffic ontwikkelt diensten, die met behulp van een app, een navigatiesysteem of een on board unit en op basis van real-time informatie, de weggebruiker voorzien van een op maat gesneden advies en rijtaakondersteuning. Nu nog bestemd voor die weggebruiker, in de toekomst ook voor autonome voertuigen.

1. Maximum Snelheid

De bestuurder ziet via zijn navigatiesysteem, dashboard of smartphone altijd de op dat moment en ter plekke geldende wettelijke maximumsnelheid voor zijn voertuigtype (auto met of zonder aanhanger, mits dat vooraf is ingevoerd). De getoonde maximumsnelheid houdt ook rekening met dynamische maximumsnelheden (bij venstertijden, open of afgesloten spitssproken of bij ongelukken en files bijvoorbeeld) of aangepaste maximumsnelheden (bij wegwerkzaamheden).

2. Snelheidsadvies

De bestuurder ontvangt een advies over de ideale snelheid, dat gebaseerd is op de actuele verkeerssituatie/omstandig-

heden. Denk aan ongevallen, een filestaart, wegwerkzaamheden, de staat van het wegdek, een open brug, extreme weersomstandigheden of een afgevallen lading. Naast de adviessnelheid krijgt hij informatie over de achterliggende reden voor het advies.

3. Informatie over rijstroken

Onverwacht afgesloten rijstroken, open of gesloten spits- /plus- en wisselstroken, einde van spits-, plus- en wisselrijstroken: factoren die de verkeerssituatie dynamisch maken en die de verkeerssituatie dynamisch maken en vragen om een tijdige keuze voor de juiste rijstrook.. Daarom krijgt de bestuurder hierover duidelijke informatie en waarschuwingen in de auto, inclusief een advies over ritsen en een bijbehorend snelheidsadvies.

4. Inhaalverbod

In de vrachtauto ontvangt een chauffeur informatie over inhaalverboden voor vrachtverkeer. De informatie is actueel en houdt rekening met tijdelijke inhaalverboden of specifieke tijdstippen waarop het verbod geldt.

5. Mogelijk gevaarlijke situaties

Actuele en potentieel gevaarlijke situaties leveren regelmatig hinder op. Denk aan brugopeningen, plotselinge files, incidenten van uiteenlopende aard, een naderde ambulance of andere hulpdienst met sirene en blauw zwaailicht, bijzondere situaties rondom grootschalige evenementen, stilstaande voertuigen op de vluchtstrook of extreme weersomstandigheden (zoals code oranje en rood van het KNMI). De bestuurder krijgt informatie over de resterende afstand tot dergelijke situaties op zijn route. Daarnaast ontvangt hij in sommige gevallen een snelheids- en rijstrookadvies op maat (afgestemd op zijn locatie en wanneer bekend zijn bestemming) en zo nodig een aangepast routeadvies.

6. Werk in uitvoering

De bestuurder krijgt in de auto informatie over wegwerk-zaamheden waarvan hij mogelijk hinder ondervindt. Hij ontvangt informatie over de afstand tot de werkzaamheden. Plus informatie over aangepaste maximumsnelheden en afgesloten rijstroken. Indien relevant, is ook een advies over een alternatieve route mogelijk.

7. Parkeerinformatie

Hoe handig is het om in één keer naar de dichtstbijzijnde vrije parkeerplek te worden geleid? Met actuele parkeerinformatie wordt dat mogelijk. De bestuurder krijgt informatie over een parkeerplaats in de buurt van zijn bestemming, parkeerkosten, openingstijden en het aantal beschikbare plekken. Ook tijdelijke parkeerlocaties bij bijvoorbeeld evenementen worden getoond.

8. Prioriteit bij verkeerslichten

Bepaalde groepen weggebruikers krijgen voorrang of houden langer groen licht bij verkeerslichten. Wie dat zijn en op welke momenten, wordt door de lokale overheid bepaald. Dit kan gelden voor openbaar vervoer, zwaar vrachtverkeer, een peloton voertuigen of een groep fietsers. Vaak gelden hiervoor extra voorwaarden (bijvoorbeeld de bus is te laat). Hulpdiensten en andere voertuigen met (blauw) zwaailicht krijgen voorrang of houden langer groen licht bij verkeerslichten als ze met zwaailicht en sirene rijden.

9. Informatie over verkeerslichten

Wie een verkeerslicht nadert of hier stilstaat, krijgt actuele informatie over de tijd tot groen, de tijd tot rood en de resterende wachttijd. Hieraan wordt ook een snelheidsadvies gekoppeld, waarmee de bestuurder in een groene golf terecht kan komen ofwel deze voor zichzelf realiseert.

10. Optimaliseren van verkeersstromen

 Intelligente verkeersregelinstallaties kunnen niet alleen data versturen, maar ook informatie ontvangen en zo op tijd ‘zien’ welke soort en hoeveel verkeer eraan komt. Het afstellen van verkeersregelinstallaties gebeurt straks continu en volautomatisch, rekeninghoudend met de actuele verkeersdrukte en het type verkeer op een kruising of traject. Achter die intelligentie installaties zit slimme programmatuur die het verkeer over het hele netwerk van een stad beter kan verdelen: piekdrukte kan op die manier sneller worden weggewerkt.