Delen

  • Berichtgeving op onder meer NOS.nl over het manipuleren van verkeerslichten met virtuele fietsers

    Er is het e.e.a. in het nieuws geweest (NOS, Telegraaf en Tweakers) omtrent het manipuleren van de verkeerslichten. Het is belangrijk onderscheid te maken tussen enerzijds de gehackte apps en de vri’s waaraan die verbonden waren (conventionele vri-platforms) en anderzijds de honderden slimme verkeerslichten verspreid over het land die vallen onder het samenwerkingsverband Talking Traffic (ministerie van IenW, medeoverheden en zo’n 20 marktpartijen) en de apps die daarin gecontroleerd functioneren. Deze laatste zijn nadrukkelijk niet gehacked. Het in de media genoemde aantal van 1200 slimme verkeerslichten heeft op deze Talking Traffic-dataketen betrekking.

  • Tussenrapportage evaluatie Use Cases Talking Traffic

    Bijgaand een tussenrapportage van de eerste groep Use Cases die vanuit Talking Traffic geleverd zijn en worden aan uiteenlopende weggebruikers. Deze is gebaseerd op een eerste ruime steekproef (aanmerkelijk ruimer in tijd en geografie dan een enkel kruispunt of traject) uit de data van de twee grootste serviceproviders binnen het samenwerkingsverband Talking Traffic.

 Bekijk al het nieuws

  Bekijk alle events