Talking Logistics Community

Talking Logistics

Talking Logistics heeft als doelstelling de kansen die data en connectiviteit bieden te benutten voor de logistieke sector. We maken gebruik van slimme ITS oplossingen, standaarden en data, om de operatie van vervoerders en wegbeheerders te verbeteren. 

Lees ook de FAQ

Samenwerking

Talking Logistics is een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, regionale overheden, logistieke brancheverenigingen en marktpartijen. Sinds 2017 is gewerkt aan bouwstenen die vanaf 2019 worden toegepast in de praktijk onder de noemer Connected Transport.

Connected Transport

Onder de noemer Connected Transport worden resultaten uit verschillende succesvolle pilots geïntegreerd in de logistieke praktijk. Op veel gebruikte logistieke routes worden vervoerders gestimuleerd om data (publiek en privaat) te delen en standaarden (o.a. OTM en iSHARE) toe te passen. Dit komt de veiligheid, duurzaamheid en doorstroming van het transport ten goede.

 Connected Transport Corridors

Data voor Logistiek

Gemeenten bepalen waar en wanneer er gereden mag worden in de stad, welke stoffen vervoerd mogen worden, welke venstertijden en milieuzones gelden en wat de beperkingen zijn ten aanzien van gewicht, lengte, breedte en hoogte etc. Veelal is deze publieke data niet digitaal beschikbaar. Het project Data voor Logistiek richt zich op het verzamelen en ontsluiten van deze data voor logistiek voor een betere planning en veiliger transport. 

 Data voor Logistiek

Laatste nieuws