Bevorderen stedelijke doorstroming door prioriteitsregels en dynamisch verkeersmanagement

Het beter benutten van infrastructuur en logistiek door real-time logistieke concepten (TruckBreak, LaaS).

Initiëren, ontwikkelen en vermarkten van (open) standaarden die data uitwisseling bevorderen 

Experimenteren maar bovenal deployen van connected/coöperatief (5G) , autonoom , efficiënt, veilig en duurzaam transport

Verzamelen en ontsluiten publieke data voor logistiek voor een betere planning en veiliger transport.

Verbinden verkeers- en logistiek management door delen van data en creëren van transparantie middels control towers.


 

Aanstaande evenementen