Bevorderen stedelijke doorstroming door prioriteitsregels en dynamisch verkeersmanagement

Het beter benutten van infrastructuur en logistiek door faciliteren van integrale logistieke planningen.

Initiëren, ontwikkelen en vermarkten van (open) standaarden die data uitwisseling bevorderen 

Experimenteren maar bovenal deployen van connected/coöperatief (5G) , autonoom , efficiënt, veilig en duurzaam transport

Verzamelen en ontsluiten publieke data voor logistiek voor een betere planning en veiliger transport.

Verbinden verkeers- en logistiek management door delen van data en creëren van transparantie middels control towers.