Bezig met laden...

Bewoners- en milieugroepen: 150.000 geplande woningen te dicht bij Schiphol | Dutch Mobility Innovations | DMI

home "»" Community's "»" Dutch Mobility Innovations "»" artikelen "»" Bewoners- en milieugroepen: 150.000 geplande woningen te dicht bij Schiphol
Dutch Mobility Innovations

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Bewoners- en milieugroepen: 150.000 geplande woningen te dicht bij Schiphol

Bewoners- en milieugroepen: 150.000 geplande woningen te dicht bij Schiphol

 /5
0 (0stemmen)

De komende jaren worden rond Schiphol minstens 150.000 woningen gebouwd waarvan de bewoners, zo is nu al bekend, last zullen krijgen van te veel vliegtuiglawaai. Het gaat om zeker 115 bouwlocaties waar volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te veel vliegtuiglawaai is om gezond te kunnen wonen. Dat komt naar voren uit een analyse van de Natuur en Milieufederaties Noord- en Zuid-Holland en een aantal bewonersorganisaties.

Het onderzoek stelt dat bouwplannen tot veertig kilometer van de luchthaven binnen de zone met te hoge gezondheidsrisico's vallen. De WHO heeft kritische grenzen bepaald voor de hoeveelheid vliegtuiggeluid waaraan mensen maximaal kunnen worden blootgesteld. Dat is 45dB (A) Lden overdag en 40 dB (A) Lden gedurende de nacht. Deze getallen kunnen gezien worden als een soort gemiddelde geluidsbelasting overdag en 's nachts. Daarboven worden de gezondheidsrisico's te groot.

Oproep aan gemeenten

Het gebied loopt van Heiloo in het noorden tot Katwijk en Nieuwkoop in het zuiden. De meeste woningen zijn gepland op grondgebied van Amsterdam (81.000), maar ook Haarlemmermeer (23.000) en Zaanstad (9400) hebben veel woningen ingetekend binnen het overlastgebied. Van de overige gemeenten springen Diemen, Beverwijk en Amstelveen eruit met ieder ruim 5500 woningen die niet voldoen aan de WHO-norm.

De milieuorganisaties en de bewonersgroepen vragen de betrokken gemeenten om van het Rijk te eisen dat de geluidsoverlast van Schiphol drastisch wordt verminderd. Dat kan alleen als er minder gevlogen wordt en Schiphol dus krimpt.

WHO-norm

"De WHO heeft op basis van vele wetenschappelijke onderzoeken de kritische grens voor geluidsoverlast bepaald", stelt Nienke Schuil van de Natuur en Milieufederatie (NMF) Zuid-Holland. "Dit is het moment voor de lokale politiek in de regio Schiphol om zich hier nu expliciet bij aan te sluiten en van minister Harbers de handhaving van de WHO-richtlijn te eisen."

Sijas Akkerman, directeur van de NMF Noord-Holland, sluit zich daar bij aan. "Het gaat alleen in deze inventarisatie al om 150.600 woningen. En dus minstens 300.000 nieuwe bewoners die aan te veel vliegtuiglawaai worden blootgesteld." Hij erkent dat gemeenten niet verantwoordelijk zijn voor het luchtvaartbeleid. Dat is de rijksoverheid. "Maar gemeenten zijn wel verantwoordelijk voor een veilige en gezonde woon- en leefomgeving." Daarom roept ook hij de aankomende wethouders en raadsleden op om bij luchtvaartminister Harbers te pleiten voor krimp van Schiphol. Zo kan volgens hem "de ongezonde geluidsoverlast door stijgende en landende vliegtuigen van en naar Schiphol significant verminderen".

Reactie Schiphol

"Op dit moment gelden er in Nederland al normen en regels voor de geluidsbelasting van de omgeving, die gekoppeld zijn aan diverse geluidscontouren. We zijn bekend met het WHO-advies over geluid en gezondheid. Het kabinet komt nog met een reactie op deze adviezen, toegespitst op de sectoren wegen, spoor, luchtvaart en windturbines. Ondertussen werken wij er met onze partners aan dat de geluidshinder van de luchtvaart jaarlijks blijft afnemen, bijvoorbeeld door vlootvernieuwing en ons programma hinderbeperking."

Gedeputeerde Jeroen Olthof (Noord-Holland), die namens de gemeenten en provincies met het kabinet over Schiphol praat, zegt in een reactie: "Het is de vraag of de huidige regels wel scherp genoeg zijn om de gezondheid van mensen in de regio tegen uitstoot en geluidsoverlast te beschermen. We hebben duidelijk gemaakt dat dit wat ons betreft niet het geval is. Juist daarom zijn we in gesprek met het Rijk; om de gezondheidsbelangen van de inwoners een stem te geven in het luchtvaartdebat".

Internationale bereikbaarheid mag niet ten koste gaan van de elementaire voorwaarden voor een gezond leefklimaat, zegt hij. "Het is aan het Rijk hier duidelijke normen voor te stellen die recht doen aan de gezondheid. En het is aan de luchtvaartsector om te bedenken hoe de normen worden nageleefd".

Regeerakkoord

In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet nog dit jaar belangrijke besluiten neemt over de toekomst van de luchtvaart. Het kabinet spreekt van een "integrale oplossing die zekerheid biedt voor zowel de hubfunctie van Schiphol als de omgeving van de luchthaven". Daarbij gaat het ook over de opening van vliegveld Lelystad.

Het onderzoek

De inventarisatie van de woningbouwlocaties en de nieuwbouwwoningen is gebaseerd op openbaar toegankelijke bronnen. Plannen waarover gemeenten of projectontwikkelaars dergelijke informatie niet via openbaar toegankelijke bronnen aanbieden, zijn niet meegenomen. Bovendien is het onderzoek beperkt tot de wat grotere bouwlocaties. De onderzoekers noemen hun inventarisatie dan ook een conservatieve schatting. Ze achten het zeer waarschijnlijk dat de werkelijke getallen hoger liggen.

Bron: NOS

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)

/**whitelisting script Active Campaign**/