Bezig met laden...

Wegverkeer in 2022 boven niveau 2019 | Dutch Mobility Innovations | DMI

home "»" Community's "»" Dutch Mobility Innovations "»" artikelen "»" Wegverkeer in 2022 boven niveau 2019
Dutch Mobility Innovations

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Wegverkeer in 2022 boven niveau 2019

Wegverkeer in 2022 boven niveau 2019

 /5
0 (0stemmen)

Het verkeer op de Nederlandse wegen neemt weer toe en we leggen dit jaar meer kilometers af dan voorgaande jaren. Naar verwachting komt het niveau van het wegverkeer in heel 2022 boven het pre-covid niveau van 2019 uit, ondanks dat er de eerste maanden van 2022 nog contactbeperkende coronamaatregelen waren. Deze toename geldt voor zowel voor het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet. Dit blijkt uit de trendprognose wegverkeer 2022-2027 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). De afschaffing van de contactbeperkende maatregelen, waaronder het thuiswerkadvies medio maart 2022, is een belangrijke reden voor het toenemende verkeer, samen met de bevolkings- en economische groei.

In 2022 groeit de afgelegde afstand ten opzichte van 2021 naar verwachting met 16% op het hoofdwegennet, zo staat in de trendprognose. Rekenen we ook de rest van de Nederlandse wegen mee, dan is de stijging met 12% iets minder sterk. Dit leidt ertoe dat de totale afgelegde afstand op zowel het hoofdwegennet als op alle Nederlandse wegen weer net boven het niveau van 2019 komt. In de periode tot en met 2027 groeit het wegverkeer verder door. In 2027 is de verwachte totale afgelegde afstand op het hoofdwegennet circa 13% hoger dan in 2019. Op alle Nederlandse wegen samen komt de groei uit op 7,4%. In deze ramingen rekent het KiM mee dat de coronacrisis structurele gevolgen heeft voor de met de auto afgelegde afstand omdat mensen hun gedrag aanpassen. Ze werken bijvoorbeeld vaker thuis en sommigen zijn overgestapt van het openbaar vervoer naar de auto. Het KiM heeft vanwege deze gedragseffecten de afgelegde afstand vanaf 2022 structureel met 1,8% naar beneden bijgesteld, op basis van de resultaten van KiM-onderzoek naar deze effecten. 

Alternatief scenario

Het is niet zeker hoe de situatie in Oekraïne zich ontwikkelt en wat de gevolgen hiervan zijn voor de energieprijzen en de economie. Daarom heeft het KiM de mobiliteit ook geraamd op basis van een CPB-scenario waarin de economische groei lager en de olieprijzen nog hoger zijn dan in de basisraming in 2022 en 2023. In onderstaande figuur staat de ontwikkeling van de afgelegde afstand op totaal Nederlands grondgebied voor zowel de basisraming als het alternatieve scenario. 


Grafiek Trendprognose wegverkeer 2022-2027


Vrachtverkeer

Naast een raming voor de totale afgelegde afstand van het totale wegverkeer dat bestaat uit personenauto's, bestelauto's en vrachtverkeer heeft het KiM ook een aparte raming gemaakt voor het vrachtverkeer. In de basisraming groeit de afgelegde afstand van het vrachtverkeer op de Nederlandse wegen naar verwachting met 1,5% in 2022 ten opzichte van 2021. Deze groei is minder sterk dan de groei van het totale wegverkeer, maar dat komt vooral omdat de contactbeperkende maatregelen geen aantoonbaar effect hebben gehad op de totale afgelegde afstand van het vrachtverkeer. In het alternatieve scenario wordt juist een krimp van 3,6% verwacht in dezelfde periode. Het vrachtverkeer is gevoeliger voor veranderingen in de economie en de brandstofprijzen dan het personenverkeer. 

Het KiM heeft deze berekeningen gebaseerd op de scenario's van (een verdieping van) het Centraal Economisch Plan 2022 van het Centraal Planbureau.

Bron: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)