Bezig met laden...

Kunnen stepjes en zelfrijdende (deel)auto's meer reizigers in het ov krijgen? | Dutch Mobility Innovations | DMI

home "»" Community's "»" Dutch Mobility Innovations "»" artikelen "»" Kunnen stepjes en zelfrijdende (deel)auto's meer reizigers in het ov krijgen?
Dutch Mobility Innovations

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Kunnen stepjes en zelfrijdende (deel)auto's meer reizigers in het ov krijgen?

Kunnen stepjes en zelfrijdende (deel)auto's meer reizigers in het ov krijgen?

 /5
0 (0stemmen)

Al jaren wordt geprobeerd meer mensen uit de auto en in het openbaar vervoer te krijgen. Een van de manieren om reizigers over de streep te trekken is ze op een eenvoudige manier van en naar een treinstation te krijgen. Lokale overheden zouden er goed aan doen om zich daarin te verdiepen.

Die vervoersmiddelen voor reisbewegingen van en naar een station worden ook wel last mile solutions genoemd. Dan denk je natuurlijk gelijk aan de (deel)fiets of een elektrische scooter. Maar wellicht komen daar in de toekomst nog meer vervoersvormen bij.
Denk daarbij aan de elektrische stepjes die je weleens ziet, maar die feitelijk nog niet toegestaan zijn op de openbare weg. Bovendien krijgen we over een aantal jaar vermoedelijk ook te maken met zelfrijdende auto's of busjes.
Maar wat heeft de voorkeur van de reiziger? Welke factoren spelen daarbij een rol en waar leg je als (lokale) overheid het accent? Daar buigen onderzoekers zich over, onder wie Niels van Oort, universitair docent Public Transport aan de Technische Universiteit Delft.

Samenloop van omstandigheden

Van Oort is coauteur van twee recent verschenen onderzoeken over dit onderwerp en ziet dat de huidige samenloop van omstandigheden de noodzaak van het opnieuw nadenken over mobiliteit onderstreept.
"Het openbaar vervoer heeft tijdens de coronacrisis klappen gehad en moet herstellen. Daarnaast neemt de behoefte aan en noodzaak van duurzame mobiliteit toe en wordt de speelruimte van de auto in binnensteden steeds meer aan banden gelegd. Kortom, hoe nu verder? Hoe kunnen andere/nieuwe vervoersmiddelen ons helpen?"
Daarvoor is het volgens Van Oort van belang om te weten wie de potentiële gebruikers zijn en hoe reizigers in de wedstrijd zitten. Daarnaast moeten overheden het voortouw nemen, want als we met z'n allen meer duurzaamheid en leefbaarheid nastreven, dan moeten overheden doelen stellen en middelen vrijmaken.

Elektrische stepjes niet magische oplossing

Een van de maatregelen zou het toestaan van de zogeheten elektrische steps kunnen zijn. "Dat zou een mooie aanvulling op de totale mix zijn, maar je moet er geen wonderen van verwachten", zegt Van Oort.

Onderzoek uit het buitenland wijst aan dat het vaak alleen jongeren zijn die er gebruik van maken. Daarnaast worden de steps vooral gebruikt om van deur tot deur te gaan en niet van of naar een station. "Het vervangt grotendeels verplaatsingen die anders of lopend gedaan zouden worden, al zijn er ook voorbeelden van steden waar tot 10 procent van de ritten per step de auto of taxi verving".

Volgens Van Oort is er dan ook niet een perfecte last mile solution. Het zal altijd gaan om een mix, waarbij verschillende zaken een rol spelen. Denk daarbij aan reismotief, het weer en de hoeveelheid bagage die de reiziger bij zich heeft.

Wel is het zo dat tijdens onderzoek op het station Delft Campus naar voren kwam dat als reizigers niet de mogelijkheid hebben om te lopen of met de eigen fiets te gaan, ze in meerderheid voor de deelfiets kiezen. Ook de e-step kan hier op belangstelling rekenen.

"Kanttekening daarbij is dat de gebruikers daar relatief jong, hoogopgeleid en overwegend man zijn", stipt Van Oort aan. "Wil je deelmobiliteit opschalen, dan moet je in de mix wat aanpassen. Dat kan bijvoorbeeld met elektrische fietsen om ouderen tegemoet te komen."

Risico op overlast op de loer

Er kleven ook nadelen aan deelvervoer. Zo kampen veel steden waar elektrische stepjes zijn geïntroduceerd met overlast. Deze worden vaak lukraak ergens achtergelaten en blokkeren zo trottoirs of zorgen voor een rommelige openbare ruimte.

De gemeente Rotterdam werkt daarom met een vergunningstelsel voor de aanbieders van deelfietsen, -scooters en (in de toekomst) -stepjes. "Met de vergunning kan de gemeente sturen op overlast en de kwaliteit van de voertuigen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met aanbieders over het delen van data, zodat de gemeente inzicht krijgt in de prestaties van de systemen. We willen geen of in ieder geval zo min mogelijk overlast", aldus een woordvoerder.

Een andere stip aan de horizon is die van de autonome (deel)auto's of zelfrijdende shuttles. Daar is nog niet iedereen van overtuigd. "Je ziet dat mensen nog bepaalde drempels over moeten. Niet iedereen heeft vertrouwen in de technologie en ook sociale veiligheid in het onbemande voertuig speelt een rol, met name bij vrouwen. Maar vroeger had men ook vrees voor de lift. Dat speelt nu nauwelijks meer."

Van Oort ziet met name kansen voor autonome shuttles voor gericht voor- en natransport, zoals naar ziekenhuizen en winkelcentra.

Onbekend maakt onbemind

Samenvattend moet mobiliteit als totaalproduct aantrekkelijk worden. Dat wil zeggen dat het moet bestaan uit verschillende vormen van deelmobiliteit in combinatie met hoogwaardig openbaar vervoer dat snel en betrouwbaar is. Tegelijkertijd wijst Van Oort erop dat het fenomeen deelmobiliteit nog altijd vrij nieuw is.

"Veel mensen hebben er nog geen gebruik van gemaakt of hebben er zelfs nog nooit van gehoord. Ongeveer 20 procent van de Nederlanders weet niet wat een deelscooter of -fiets is. Onbekend maakt onbemind, Dus voor beleidsmakers geldt: zorg dat je het niet alleen organiseert, maar ook dat mensen kunnen ervaren hoe goed het werkt."

Veel van de mensen die wel bekend zijn met deelmobiliteit, geven volgens Van Oort aan dat het gebruik ervan omslachtig kan zijn. "Ik begrijp dat wel. Je moet vaak een app installeren, een account aanmaken, betaalgegevens koppelen en wat al niet meer. Dat is meestal geen probleem, maar we moeten wel erkennen dat dit voor sommige mensen een drempel is. Inzicht per locatie in de specifieke doelgroepen en hun voorkeuren voor de last mile is dus essentieel. Alleen ergens deelfietsen of stepjes neerzetten is niet genoeg."

Bron: Nu.nl

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)