Bezig met laden...

Laadprognoses voor bedrijventerreinen | Dutch Mobility Innovations | DMI

home "»" Community's "»" Dutch Mobility Innovations "»" artikelen "»" Laadprognoses voor bedrijventerreinen
Dutch Mobility Innovations

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Laadprognoses voor bedrijventerreinen

Laadprognoses voor bedrijventerreinen

 /5
0 (0stemmen)

Laadvraag van elektrisch aangedreven logistiek bij bedrijventerreinen gevisualiseerd.

Steeds meer logistieke bedrijven overwegen de overstap naar batterij-elektrische bestelauto’s en trucks. Het gros van deze voertuigen zal naar verwachting gaan laden op bedrijventerreinen. Hierdoor zal op deze locaties extra vermogensvraag ontstaan waar het net op moeten worden voorbereid. Momenteel is er geen zicht op welke bedrijventerreinen de laadvraag hoog zal zijn en waar het elektriciteitsnet mogelijk moet worden uitgebreid. Reden voor de NAL werkgroep Logistiek om deze storymap te maken met logistieke laadprognoses op bedrijventerreinen.

Concreet bevat deze storymap drie elementen. Ten eerste is een interactieve kaart opgenomen met het geschatte aantal bestelauto’s en trucks voor elk van de bijna 4000 bedrijventerrein in Nederland, gebaseerd op beschikbare cijfers van CBS. De kaart geeft een indicatie van de spreiding van bestelauto’s en trucks in Nederland. Ten tweede zijn prognoses opgenomen van het aantal elektrische bestelauto’s en trucks voor alle bedrijventerreinen voor de periode tot 2050. Ook de benodigde energievraag en vermogensvraag van logistieke voertuigen per bedrijventerrein wordt in kaarten getoond. Deze data zijn gebaseerd op de ElaadNL Outlook Logistiek en Bedrijventerreinen. Tenslotte is een dashboard opgesteld, waarmee kan worden gefilterd op regio, provincie of gemeente. Hiermee kunnen beleidsmakers een rangschikking maken van de bedrijventerreinen met het hoogste laadvermogen voor hun NAL-regio of provincie.

Meer over de ElaadNL Outlooks

ElaadNL maakt op regelmatige basis Outlooks (prognose-studies) waarbij ze een onderwerp uitdiepen en de impact voor de netbeheerder in kaart brengen. Zo zijn er Outlooks gemaakt voor elektrische personenvoertuigen, bestelauto’s , trucks en bussen. De  meest recente ElaadNL Outlook (juni 2022, klik hier)  gaat over logistiek en bedrijventerreinen. Hierin worden recente marktontwikkelingen rond elektrisch aangedreven logistiek vertaald naar groeiscenario's. Ook maakt het gebruik van de laatste inzichten van CBS rond zogenaamde rustplaatsen van deze voertuigen: de locaties waar deze voertuigen 's nachts in de regel staan en meest kansrijk zijn om te worden opgeladen.

Deze storymap is gebaseerd op de output data van de Outlook. Hierbij is alleen de logistieke laadvraag op bedrijventerreinen meegenomen (en dus niet logistieke laadvraag op verzorgingsplaatsen of in woonwijken). De storymap is bruikbaar voor beleidsmakers, logistieke bedrijven en netbeheerders die inzicht willen hebben in de toekomstige impact van elektrisch aangedreven logistiek voor de eigen regio, gemeente of bedrijventerrein.

1. Hoeveel bestel- en vrachtvoertuigen zijn er eigenlijk?

Het totaal aantal bestelauto’s en trucks per bedrijventerrein vormt de basis voor het maken van prognoses van logistieke laadvraag. Nederland telt circa 1 miljoen bestelauto’ s (categorie N1) en meer dan 150 duizend trucks (waaronder bakwagens en trekker-opleggers, categorie N2/N3). De Outlook Logistiek en Bedrijventerreinen is gebaseerd op nieuw CBS onderzoek naar standplaatsen van logistieke voertuigen. Dit geeft een meer accuraat beeld waar deze voertuigen 's nachts staan (de zogenaamde stand- of rustplaats); dit zijn de meeste logische locaties waar de voertuigen ook kunnen worden opgeladen.

In de onderstaande kaart wordt het aantal bestelauto’s en trucks per bedrijventerrein geplot. Per bedrijventerrein geven bolletjes de omvang van het geschatte wagenpark voor het hele bedrijventerrein weer: blauw voor bestelauto's, geel voor trucks. Door op een bedrijventerrein te klikken worden de getallen zichtbaar en is ook het aantal bestelauto’s en trucks te zien dat dit bedrijventerrein waarschijnlijk als rustplaats gebruiken. Met de zoekfunctie kan op gemeente of adres worden gezocht.Belangrijk hierbij is dat de aantallen voertuigen per bedrijventerrein inschattingen zijn op basis van een combinatie van enquête- en registratiegegevens. Deze data geven de best beschikbare inschatting op dit moment, maar verdienen nog wel validatie op bedrijfsterreinenniveau. Ook is in deze storymap gekozen om de aantallen voertuigen, die door CBS op buurtniveau worden weergegeven, toe te wijzen naar bedrijventerreinen. Voor buurten met meerdere bedrijventerreinen is dit lastig en is besloten om de aantallen te verdelen op basis van de oppervlakte van de respectievelijke bedrijventerreinen. Voor achtergronden, aannames en beperkingen van de beschikbare data komt binnenkort een FAQ document beschikbaar.

2. Hoeveel van die vrachtwagens & bestelvoertuigen worden er naar schatting elektrisch?

ElaadNL maakt gebruik van ingroeiscenario’s om schattingen te maken van de mate van elektrificering van bestelauto’s en trucks voor de zichtjaren tot en met 2050. Deze scenario’s worden als basis gebruikt voor de inschatting van het toekomstige aantal elektrische logistieke voertuigen per bedrijventerrein, weergegeven in onderstaande kaart. Voor aannames ten aanzien van ingroeiscenario’s wordt verwezen naar de (bijlagen van de) Outlook Logistiek en Bedrijventerreinen.3. Hoeveel extra laadvermogen heeft dit tot gevolg?

Per bedrijventerrein is nu een beeld van het aantal elektrische bestelauto’s en trucks dat kan worden verwacht in de komende decennia. Op basis van gemiddelde jaarkilometrages (CBS) en verbruik per type voertuig heeft ElaadNL ingeschat wat voor additionele energievraag dit per bedrijventerrein met zich mee brengt. ElaadNL gebruikt vervolgens laadprofielen om te bepalen op welke moment van de dag die energie met welk vermogen zal worden geladen. Door de vermogens voor alle elektrische voertuigen per bedrijventerreinen bij elkaar op te tellen ontstaat een beeld van de extra vermogensvraag dat op een bedrijventerrein te verwachten is. Deze is onder andere relevant voor netbeheerders om vast te stellen in hoeverre er ruimte is op de bestaande netaansluitingen en ter voorbereiding op eventuele noodzakelijke netverzwaringen. Maar ook voor gemeenten en logistieke bedrijven is dit relevant, omdat netverzwaring ook een ruimtelijke impact heeft.

In onderstaande kaart is weergeven wat de extra energievraag is (in MWh) als gevolg van elektrificering van logistieke voertuigen. Dit is aangevuld met een schatting van het additionele vermogen (in MW) per bedrijventerrein. Voor het laatste wordt onderscheid gemaakt in verwacht laadvermogen overdag en ’s nachts.  4. Dashboard

Naar verwachting zal de impact van logistieke elektrificering niet op alle bedrijventerreinen even groot zijn. Het is van belang om die bedrijventerreinen te identificeren die in potentie de hoogste impact op het net zullen hebben. Om beleidsmakers te ondersteunen is een dashboard gemaakt waarin een rangschikking kan worden gemaakt per gemeente, provincie en NAL regio voor wat betreft het additionele laadvermogen per bedrijventerrein. Zo wordt in 1 oogopslag duidelijk welke bedrijventerreinen het meeste additionele vermogen nodig zullen hebben voor elektrische bestelauto’s en trucks en waar een gesprek tussen gemeenten, netbeheerders en lokale bedrijven waardevol kan zijn.De NAL werkgroep Logistiek heeft deze storymap opgesteld met als doel beleidsmakers inzicht te geven in laadvraag op bedrijventerreinen. Zodanig dat ze zich kunnen voorbereiden hoe zij in samenwerking met de sector en netbeheerders beleid kunnen formuleren voor deze bedrijventerreinen. De stap van prognoses naar een effectief plan van aanpak is echter geen gegeven. Om die reden zal de NAL werkgroep binnenkort een Stappenplan (“Van prognoses naar Plan van Aanpak”) publiceren waarin beleidsmakers stapsgewijs bij dit proces worden ondersteund. Een belangrijke tool hierbij is een bovenstaand dashboard.

Bij vragen over de storymap neem contact op met Robert van den Hoed, voorzitter van de NAL werkgroep Logistiek: rvandenhoed@nklnederland.nl.

Bron: storymaps.arcgis.com

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)