Bezig met laden...

Overheid zint op ov-taks voor woningbezitters en ondernemers | Dutch Mobility Innovations

home "»" Communities "»" Dutch Mobility Innovations "»" artikelen "»" Overheid zint op ov-taks voor woningbezitters en ondernemers
Dutch Mobility Innovations

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Toevoegen nieuw tabblad

Voeg een hyperlink toe aan de communitynavigatie. U kunt linken naar interne of externe webpagina's. Voer de naam van het tabblad en de tab-URL in. Upload of kies een pictogram. Klik vervolgens op Opslaan.

De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Meld je Nu aan
Announcement 

Nieuw: download de gratis DMI app hier >>   

Overheid zint op ov-taks voor woningbezitters en ondernemers

 /5
0 (0stemmen)

Het Rijk overweegt heffingen voor particulieren en ondernemers die profiteren van uitbreidingen van het openbaar vervoer in de grote steden. Het binnenkomende geld wordt dan gebruikt om diezelfde ov-uitbreidingen mede te financieren.

Dit komt naar voren uit diverse documenten die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het afgelopen halfjaar naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, waarvan de laatste vorige week.

Doelgroepen voor de heffingen zijn projectontwikkelaars, woning- en vastgoedeigenaren, automobilisten en reizigers. De logica achter het idee is dat de partijen die direct profiteren van overheidsinvesteringen in openbaar vervoer en infrastructuur — denk aan hogere grond- en huizenprijzen en een betere leefbaarheid — nu geen directe financiële bijdrage leveren aan diezelfde projecten.

Extreem lage rente, maar geen geld

De Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag komen tot en met 2040 zeker €3 mrd tekort voor het uitbouwen van hun ov, zo blijkt uit onderzoek van adviesbureau Twynstra Gudde. De steden hebben zelf onvoldoende geld om bijvoorbeeld de Noord/Zuidlijn in Amsterdam door te trekken of het lightrail-netwerk in Zuid-Holland te vergroten.

Het ministerie heeft ook geen ruimte op de begroting. Sinds 2010 is er fors bezuinigd, de uitgaven liggen tot 2030 vast en Infrastructuur en Waterstaat komt jaarlijks honderden miljoenen tekort voor onderhoud aan bruggen en wegen. Het kabinet c.q. het ministerie van Financiën maakt, ondanks de extreem lage rente, nog geen aanstalten om extra geld voor het openbaar vervoer uit te trekken. Recente begrotingsmeevallers zijn uitgedeeld aan andere ministeries.

Mogelijke opties

Het ministerie heeft nog geen knopen doorgehakt. Wel is een aantal 'exploratieve zoekrichtingen' geopperd in een presentatie van adviesbureau Rebel. Zo kan bij nieuwbouwprojecten om een extra bijdrage van €5000 per woning worden gevraagd. Als er gekozen wordt om wegverkeer mee te laten betalen is een hogere motorrijtuigenbelasting, een bijdrage uit de kilometerheffing voor vrachtwagens of een congestieheffing voor auto's en vrachtvervoer een optie.


5000

Bij nieuwbouwprojecten kan om een extra bijdrage van                             €5000 per woning worden gevraagd.


Bij eigenaren van bestaande woningen is een tijdelijke bereikbaarheidsheffing van €75 per jaar mogelijk, of een opslag op de onroerend-zaakbelasting (ozb) die gekoppeld is aan de stijging van de woningwaarde. Van reizigers kan in ruil voor de betere kwaliteit een duurder kaartje worden gevraagd. Zo somt Rebel nog een aantal opties op.

Tunnel in Maastricht stuwde waarde van woningen op

Dat bij infraprojecten de baten voor de omgeving hoog kunnen zijn bleek vorig jaar uit een studie van het Centraal Planbureau naar de nieuwe A2-tunnel in Maastricht. Sinds de snelweg onder de grond verdween, zijn de huizenprijzen in de omgeving met in totaal minstens €220 mln opgestuwd, puur dankzij de verbeterde leefbaarheid.


220

Sinds de snelweg A2 onder de grond verdween, zijn de huizenprijzen in de omgeving met in totaal minstens €220 mln opgestuwd, puur dankzij de verbeterde leefbaarheid.


De bouw van nieuwe stations leidt eveneens steevast tot hogere vastgoedprijzen in de omgeving. Met dat soort opbrengsten wordt bij kosten- en batenanalyses of bij de bekostiging van infrastructurele projecten geen of slechts beperkt rekening gehouden.

Studiegroep onder leiding van hoogste ambtenaar I&W

Dat het laten meebetalen van 'baathebbers' een serieuze optie is voor het kabinet, blijkt wel uit de instelling van een studiegroep onder leiding van secretaris-generaal Lidewijde Ongering, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 'De groep heeft de opdracht om na te gaan wat de kansen zijn om de baathebbers van ov-investeringen mee te laten betalen om zodoende meer financiële ruimte te creëren', aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven vorige week in een Kamerbrief.

Grote steden komen circa €3 mrd tekort

Dat de regio's Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zeker €3 mrd tekortkomen — zelfs als de onzekere plannen worden weggelaten — komt door de trek naar de Randstad. Door de woningbouw neemt de mobiliteitsbehoefte sterk toe en is er met name meer openbaar vervoer nodig.Tegelijkertijd ontvangen de steden juist minder geld van het ministerie. En wat zij wel krijgen, gaat in toenemende mate op aan de kosten voor beheer, onderhoud en vervanging van het bestaande openbaar vervoer. Zonder alternatieve bron van inkomsten is er dus onvoldoende budget voor extra bussen, trams of metro's.

Bron: FD

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)