Bezig met laden...

 ‘Wegwijzer informatiebeveiliging’: eerste hulp aan (nieuwe) professionals in het werkveld | Dutch Mobility Innovations

home "»" Community's "»" Dutch Mobility Innovations "»" artikelen "»" ‘Wegwijzer informatiebeveiliging’: eerste hulp aan (nieuwe) professionals in het werkveld
Dutch Mobility Innovations

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Toevoegen nieuw tabblad

Voeg een hyperlink toe aan de communitynavigatie. U kunt linken naar interne of externe webpagina's. Voer de naam van het tabblad en de tab-URL in. Upload of kies een pictogram. Klik vervolgens op Opslaan.

De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu

‘Wegwijzer informatiebeveiliging’: eerste hulp aan (nieuwe) professionals in het werkveld

 /5
0 (0stemmen)

De recent verschenen ‘Wegwijzer informatiebeveiliging voor het wegverkeer’ biedt een handzaam overzicht van kaders, eisen en standaarden voor informatiebeveiliging (security en privacy). De wegwijzer is een uitvloeisel van de Kamerbrief ‘Smart Mobility Dutch Reality’ van minister Van Nieuwenhuizen. 

In die Kamerbrief van vorig jaar stond namelijk de belofte dat er een overzicht zou komen met de generieke kaders die toepasbaar zijn op smart mobility. De wegwijzer (24 pagina’s) is vooral bedoeld voor medewerkers in het – relatief nieuwe – werkveld die nog niet weten waar ze moeten beginnen als het gaat om digitale veiligheid. Bij het schrijven van de wegwijzer hebben de schrijvers zich vooral gericht op het middenkader: professionals werkzaam bij de overheid of in het bedrijfsleven die zoeken naar de geldende regelgeving.

Behoefte 

De behoefte aan meeroverzicht is groot omdat in Nederland veel innovatieve systemen en diensten voor het wegverkeer (infrastructuur, voertuigen en communicatie) worden bedacht en getest in de praktijk. Deze systemen en diensten, bedoeld om de verkeersveiligheid of doorstroming van het verkeer te verbeteren, moeten voldoen aan de eisen voor informatiebeveiliging, iets wat nog niet altijd als vanzelfsprekend wordt gezien. Betrokken partijen hopen dat dit document enerzijds bijdraagt aan kennisontwikkeling. Anderzijds wil men graag dat er meer sense of urgencykomt: bewustwording, zodat dat geldende kaders en wetten al worden meegenomen in een eerste ontwerp.

Overzicht 

De wegwijzer in vogelvlucht: in een inleiding over de toenemende rol van ICT in het verkeer staan onder meer schematische overzichten van de informatieketen en de wet- en regelgeving voor voertuigen, mobiel, communicatie-infrastructuur en verkeersmanagement. Verder wordt de lezer bijgepraat over de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni), de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) en gedelegeerde verordeningen C-ITS. Datzelfde geldt voor de Telecommunicatiewet (TW) en AVG (algemene verordening gegevensbescherming). Daarnaast zijn er aparte hoofdstukken over ‘Voertuigeisen’ en de ‘Wetgeving voor de Elektronische Handtekening, de elDAS verordening’. De Wegwijzer Informatiebeveiliging wordt een levend/dynamisch document: bij nieuwe wetten of regels zal het document worden aangepast.

Contactpersonen 

De Wegwijzer Informatiebeveiliging voor het wegverkeer vind je hier. Op aanvraag via smart-mobility@minienw.nl is er een bijlage bij de wegwijzer verkrijgbaar. Daarin staan namen en e-mailadressen van contactpersonen en verantwoordelijken bij onder meer het ministerie van IenW, het ministerie van Economische Zaken, RDW en RWS. Die bijlage zal niet op openbare websites te vinden zijn: dat heeft – heel toepasselijk voor dit werkveld – alles met de AVG te maken.

 

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)