Bezig met laden...

Toekomstscenario’s smart shipping interessant voor hele sector goederenvervoer | Dutch Mobility Innovations

home "»" Community's "»" Dutch Mobility Innovations "»" artikelen "»" Toekomstscenario’s smart shipping interessant voor hele sector goederenvervoer
Dutch Mobility Innovations

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Toevoegen nieuw tabblad

Voeg een hyperlink toe aan de communitynavigatie. U kunt linken naar interne of externe webpagina's. Voer de naam van het tabblad en de tab-URL in. Upload of kies een pictogram. Klik vervolgens op Opslaan.

De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu

Toekomstscenario’s smart shipping interessant voor hele sector goederenvervoer

 /5
0 (0stemmen)

Welke gevolgen hebben digitalisering en automatisering voor de scheepvaart? Om de discussie hierover te stimuleren heeft het IenW-programma Smart Shipping een inspiratieboekje uitgebracht. Met daarin scenario’s die niet alleen voor de scheepvaart interessant zijn, maar ook voor de ontwikkelingen bij weg- en spoorvervoer.In ons transportsysteem speelt binnenvaart een grotere rol dan de meeste mensen beseffen. Meer dan 40% van het goederenvervoer in Nederland vindt plaats per binnenvaartschip. Met een vergrijzende bemanning is het hard nodig het werk aantrekkelijk te houden én tegelijk ook minder afhankelijk van mensen te maken. Voor een duurzame toekomst is het nodig de uitstoot van scheepvaart te reduceren. Kortom, in Nederland streven we naar een duurzamer en veiliger scheepvaart om een geschikt alternatief te blijven voor vervoer over weg of spoor. Daarin speelt smart shipping een cruciale rol.

Discussie over gevolgen

Binnen het IenW-programma Smart Shipping worden manieren onderzocht om te helpen de sector de stap naar de toekomst te maken.


Programmamanager Patrick Potgraven: ‘Binnen het programma zien we dat de automatiseringsgraad van schepen toeneemt. Op zowel de binnenwateren als de Noordzee wordt getest met een nieuwe generatie automatisering die nog verder rijkt. Daarom is binnen onze organisatie bij zowel beleid als uitvoering de discussie over de gevolgen daarvan hard nodig.’

Overigens geldt dat niet alleen voor scheepvaart. Patrick: ‘Ook andere modaliteiten hebben volop te maken met initiatieven die uiteindelijk in meer of mindere mate gaan leiden tot autonome vormen van transport.’

Experimenteren mag op Rijkswateren

Sinds 2018 heeft IenW alle wateren van het Rijk opengesteld voor experimenten rondom smart shipping. Door middel van deze experimenten kan in de praktijk getest worden hoe nieuwe technieken werken en hoe de experimenten bijdragen aan de totstandkoming van nieuwe regelgeving.Controledrone in de IJssel.

Het inspiratieboekje omschrijft drie cases waarbij smart shipping nu al wordt toegepast. Een onbemande drone die op de IJssel metingen kan verrichten op plaatsen waar bemande schepen maar moeilijk kunnen komen. Een binnenvaartschip dat grotendeels autonoom vaart op basis van gegevens die nu al via boordcomputers beschikbaar zijn. En het succesvolle project Blauwe Golf Verbindt. Daarbij weten schepen en auto’s precies wanneer bepaalde bruggen open gaan, zodat wachttijden tot een minimum worden beperkt.

Scenario’s


Maar het inspiratieboekje gaat verder. ‘De toekomst is onbekend. Toch willen we vroeg inspelen op wat komen gaat. Daarom kozen we een aanpak waarin we een beeld vormen van de toekomst: het werken met scenario’s’, vertelt Michael Schreuder van het programma Smart Shipping.

Aan de hand van drie scenario’s worden de mogelijkheden verkend. En worden vragen gesteld als: wie is straks eigenaar van de data die je als schipper nodig hebt om autonoom te kunnen varen? Hoe ga je om met toegenomen drukte op het water? Maar ook: wat als we in een recessie belanden? Wat zijn nog de mogelijkheden voor smart shipping als schippers weinig geld hebben om te investeren in nieuwe technologie?Relevante ontwikkelingen

Michael: ‘De omgevingsscenario’s die we binnen het programma Smart Shipping hebben opgesteld zijn geen ideaalbeelden. Het zijn toekomstbeelden gebaseerd op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.’ In deze scenario’s zijn alleen relevante ontwikkelingen meegenomen die de grootste onzekerheid en impact kennen. 

‘En dat is natuurlijk niet alleen voor de toekomst van smart shipping interessant’, benadrukt Michael. ‘Dezelfde aanpak kan ook voor wegvervoer en spoor interessant zijn. Sterker nog, een integrale benadering is essentieel.’ De verschillende sectoren hebben invloed op elkaar. Innovatie in de ene sector kan leiden tot een verschuiving van de positie in de transportketen ten opzichte van andere modaliteiten zoals wegvervoer of goederenvervoer over spoor.

Patrick vult aan: ‘Het inspiratieboekje richt zich in eerste instantie op de binnenvaartsector. Maar de aanpak is zeker ook toepasbaar op andere modaliteiten. Ook zullen we samen moeten verkennen wat de samenhang is tussen alle verschillende ontwikkelingen. Alleen dan kunnen we goed integraal beleid voeren ten aanzien van de komst van slimme technieken’.   

Lees het inspiratieboekje Klaar voor de toekomst met smart shipping.

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)