Bezig met laden...

Achtergrondrapportage monitoring mobiliteit Covid-19 | Dutch Mobility Innovations

home "»" Community's "»" Dutch Mobility Innovations "»" artikelen "»" Achtergrondrapportage monitoring mobiliteit Covid-19
Dutch Mobility Innovations

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Toevoegen nieuw tabblad

Voeg een hyperlink toe aan de communitynavigatie. U kunt linken naar interne of externe webpagina's. Voer de naam van het tabblad en de tab-URL in. Upload of kies een pictogram. Klik vervolgens op Opslaan.

De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu

Achtergrondrapportage monitoring mobiliteit Covid-19

 /5
0 (0stemmen)

De achtergrondrapportage 'Monitoring Mobiliteit COVID-19' heeft als doel ééns per week inzicht te geven in de ontwikkeling van verkeer en vervoer (nationaal en internationaal) ten tijde van de coronacrisis en daarna. Hierbij wordt breed gekeken naar verkeersafwikkeling, reisgedrag, milieu en vervoermiddelen. Voor deze rapportage wordt data en kennis binnen en buiten het departement benut om een zo volledig mogelijk overzicht te geven. De gebruikte bronnen worden op de slides vermeld. Er is tevens een basismonitor beschikbaar die 2x per week inzicht geeft in de brede mobiliteitsontwikkeling (fiets, OV, wegverkeer en andere modaliteiten) ten tijde van de COVID-19 maatregelen.

Deze week:

  • Het autoverkeer en ook de bijbehorende congestie blijft langzaam groeien (sheet 6, 7, 14). Het woon-werkverkeer groeit niet of nauwelijks, wel is er een opvallende toename in recreatieve reismotieven (sheet 32, 33);
  • Er is een nieuwe stedelijke monitor met een link naar het dashboard zodat u zelf kunt rondkijken! (sheet 18);
  • We zien een opvallende toename in de binnenvaart (sheet 23). Afwachten of dat in de komende weken structureel blijkt te zijn;
  • Een, vinden wij zelf, heel mooie nieuwe serie zijn de sheets 39 t/m 41 waarin we de zgn. modal shift kunnen volgen, dus of reizigers zich met hetzelfde vervoermiddel zijn blijven verplaatsen of zijn overgestapt op een andere vervoerwijze. Hier zien we goed de grote verschillen tussen het OV en de overige vervoerwijzen;
  • Daarnaast een onderzoek onder studenten (sheet 54) en de eerste resultaten van ons grote werkgeversonderzoek (sheet 89 t/m 91). In een volgende update daarover wellicht meer.

Bron: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)