Bezig met laden...

Achtergrondrapportage monitoring mobiliteit Covid-19 | Dutch Mobility Innovations

home "»" Community's "»" Dutch Mobility Innovations "»" artikelen "»" Achtergrondrapportage monitoring mobiliteit Covid-19
Dutch Mobility Innovations

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Toevoegen nieuw tabblad

Voeg een hyperlink toe aan de communitynavigatie. U kunt linken naar interne of externe webpagina's. Voer de naam van het tabblad en de tab-URL in. Upload of kies een pictogram. Klik vervolgens op Opslaan.

De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu

Achtergrondrapportage monitoring mobiliteit Covid-19

 /5
0 (0stemmen)

De achtergrondrapportage 'Monitoring Mobiliteit COVID-19' heeft als doel ééns per week inzicht te geven in de ontwikkeling van verkeer en vervoer (nationaal en internationaal) ten tijde van de coronacrisis en daarna. Hierbij wordt breed gekeken naar verkeersafwikkeling, reisgedrag, milieu en vervoermiddelen. Voor deze rapportage wordt data en kennis binnen en buiten het departement benut om een zo volledig mogelijk overzicht te geven. De gebruikte bronnen worden op de slides vermeld. Er is tevens een basismonitor beschikbaar die 2x per week inzicht geeft in de brede mobiliteitsontwikkeling (fiets, OV, wegverkeer en andere modaliteiten) ten tijde van de COVID-19 maatregelen.

Deze week:

  • Het autoverkeer zit als totaal eigenlijk al weer op het niveau van voor COVID-19. Ten opzichte van 2019 zit het personenautoverkeer er nog iets onder, maar het vrachtverkeer is zelfs al toegenomen (sheet 6 t/m 10)
  • Gelukkig blijft met name de ochtendspits nog wat achter (sheet 11) waardoor de congestie ook nog meevalt (sheet 17). Maar het lijntje loopt al wel op, waardoor we van bijna 0 voertuigverliesuren alweer op de 200.000 zitten. Nog steeds maar een derde van de congestie van vorig jaar rond deze tijd…
  • Het OV-gebruik is na de versoepeling per 1 juli wel iets verder gegroeid, maar nog niet erg spectaculair (sheet 18). In dit verband is het ook aardig om te zien dat in mei en juni er relatief veel occasions zijn verkocht (sheet 79). Volgens de autoverkopers in de media was dit omdat veel OV-reizigers een auto kochten. Uit cijfers van de RDW blijkt dat met name in stedelijke gebieden met de hoogste woningdichtheid het autobezit is gegroeid (sheet 80). En dat zijn dus, waarschijnlijk niet toevallig, de gebieden waar het OV veel wordt gebruikt… Het gaat wellicht niet om hele grote aantallen, maar het is toch een opmerkelijke trend, waaruit blijkt dat een deel van de OV-reizigers op dit moment liever niet meer met het OV reist. Een deel zal overigens ook overstappen op de een of andere tweewieler (sheet 82).
  • Het aantal vluchten in Nederland is nog steeds bijzonder laag (sheet 31), maar we zien duidelijk dat de lijn wel de opwaartse beweging heeft gevonden.

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)