Bezig met laden...

Tussenrapportage evaluatie Use Cases Talking Traffic | Dutch Mobility Innovations

home "»" Community's "»" Dutch Mobility Innovations "»" artikelen "»" Tussenrapportage evaluatie Use Cases Talking Traffic
Dutch Mobility Innovations

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Toevoegen nieuw tabblad

Voeg een hyperlink toe aan de communitynavigatie. U kunt linken naar interne of externe webpagina's. Voer de naam van het tabblad en de tab-URL in. Upload of kies een pictogram. Klik vervolgens op Opslaan.

De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu

Tussenrapportage evaluatie Use Cases Talking Traffic

 /5
0 (0stemmen)

Bijgaand een tussenrapportage van de eerste groep Use Cases die vanuit Talking Traffic geleverd zijn en worden aan uiteenlopende weggebruikers. Deze is gebaseerd op een eerste ruime steekproef (aanmerkelijk ruimer in tijd en geografie dan een enkel kruispunt of traject) uit de data van de twee grootste serviceproviders binnen het samenwerkingsverband Talking Traffic.


Over een langere periode kunnen we nu constateren dat de Talking Traffic Use Cases daadwerkelijk en meetbaar positief bijdragen aan doorstroming, bereikbaarheid, emissiereductie en veiligheid. Het onderzoek is met twee externe deskundigen begeleid op methodiek en zorgvuldigheid van conclusies. En het is -voor zover wij weten- het eerste onderzoek op deze schaal in Nederland, en zelfs in Europa, dat is gebaseerd op gemeten data van zo’n 1,8 miljoen reguliere gebruikers, die gelden als normale deelnemers aan het reguliere verkeer. De uitkomsten zijn dus nadrukkelijk niet gebaseerd op modellering, simulaties of een afgebakende groep proefpersonen.

Dit onderzoek naar de effecten van de Talking Traffic Use Cases wordt in de tweede helft van dit jaar voortgezet én verder uitgebreid, zowel qua betrokken gebieden en aantallen Use Cases, als qua aantallen kruispunten en deelnemende doelgroepen.

Daarbij is het zinvol om op te merken dat nu nog niet alle effecten van alle Use Cases vastgesteld konden worden. De analyse kon vooralsnog uitsluitend worden gebaseerd op de “harde gegevens” die konden worden uitgelezen uit de gemeten voertuigdata, zoals snelheden, aantal en duur van gemaakte stops en andere meetbare voertuigbewegingen. De mate waarin gebruikers bijvoorbeeld extra comfort of alertheid hebben kunnen ervaren, laten zich niet aan de hand van de huidige dataset meten, maar zullen dit najaar zeker worden onderzocht. Dat kan de tot nu toe verkregen positieve inzichten mogelijk verder onderbouwen en versterken.

Ook beschikbare resultaten van lokale en regionale evaluaties en behoeften worden dit najaar zoveel als mogelijk meegenomen, evenals de resultaten van de nog op te leveren evaluaties die eerder dit jaar vanuit het Landelijk Verkeers Management Beraad in opdracht zijn gegeven. Effecten op de efficiency in het overheidsfunctioneren en de samenwerking (ook publiek-privaat) zullen dan eveneens worden opgenomen.

Vanzelfsprekend zullen wij u daarover graag verder informeren in de volgende Talking Traffic effectenrapportage, die naar verwachting uiterlijk begin volgend jaar zal worden gepubliceerd. Wanneer tussentijds betrouwbare inzichten kunnen worden gedeeld, zullen wij dat uiteraard doen.

Den Haag, juli 2020


Lees HIER het volledige rapport

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)