Bezig met laden...

IenW Kennis en Innovatiekrant no 8 | Dutch Mobility Innovations

home "»" Community's "»" Dutch Mobility Innovations "»" artikelen "»" IenW Kennis en Innovatiekrant no 8
Dutch Mobility Innovations

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
IenW Kennis en Innovatiekrant no 8

IenW Kennis en Innovatiekrant no 8

 /5
0 (0stemmen)

Al in 2016 stelde onze Bestuursraad het doel IenW te ontwikkelen tot een proactieve en innovatieve speler in de ontwikkelingen op het gebied van data (en digitalisering). Zodat IenW zich daarmee kan positioneren als een beter presterende overheid die waarde toevoegt aan de samenleving.


In deze achtste uitgave van de IenW Kennis- en Innovatiekrant krijgt u een indruk van de stappen die IenW op dit terrein zet, de vraagstukken die daarbij spelen en de kansen die zich daarbij voordoen.

Dit vanuit de achtergrond dat de coronacrisis het nut van de digitale samenleving zichtbaar maakt. Niet alleen omdat beschikbaarheid van data essentieel is bij het bestrijden van de crisis maar vooral ook omdat de digitale infrastructuur ons in staat stelde om door te functioneren. Van thuiswerken tot aan boodschappen doen.

Ook voor het domein van de fysieke leefomgeving geldt dat digitalisering en dataficering een essentieel onderdeel vormen van haar toekomst. Aspecten en objecten van de leefomgeving worden steeds meer bemeten en vastgelegd.

Digitalisering als fenomeen begon met het omzetten van analoge naar digitale informatie. Die fase van digitalisering is in belangrijke mate voorbij. We vragen ons vrijwel niet meer af of informatie ook digitaal beschikbaar is maar of er überhaupt nog een analoge variant van nodig en soms ook mogelijk is.

De fase van digitalisering waar we nu in zitten, is dataficering: de integratie van digitale technologie met de fysieke en biologische wereld. Alles verzamelt data, bewaart data en past data toe. De slimme auto, de slimme stad, het slimme horloge, de slimme dijk, de slimme mens en ook slimme werkprocessen (de robotrechter of de robot inspecteur. Digitalisering en dataficering zijn synoniemen geworden. Eén ding is zeker: digitale technologie kan niets en bestaat niet zonder data.

Het aantal manieren om aan data te komen, neemt toe. De data van IenW en die uit private dataverzamelingen worden rijker
en omvangrijker door gebruik te maken van bijvoorbeeld sensoren, drones, satellieten, het weerstation in de tuin, de eigen geluidsniveaumeter of de auto die voor de deur staat.
En met al die data leren we meer over onze leefomgeving en worden wij, onze kunstwerken en objecten die onze infrastructuur gebruiken ook steeds ‘slimmer’. In toenemende mate wordt (slimme) technologie -zoals kunstmatige intelligentie - ingezet om ons te helpen inzichten te verkrijgen in bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, beslissingen te nemen over onderhoud van een waterkering of werkzaamheden aan wegen uit te voeren.

Deze steeds verdergaande tendens tot digitalisering en dataficering heeft een disruptief karakter. De andere en betere benutting van data leidt tot nieuwe inzichten, initiatieven, samenwerkingsverbanden en businessmodellen. Private partijen spelen hierin een belangrijke rol maar ook de burger krijgt meer mogelijkheden om beleid te beïnvloeden. Voor ons ontstaan naast mogelijkheden om beleidsdoelen te realiseren en processen te optimaliseren ook vragen over bijvoorbeeld marktordening, de mate waarin publieke belangen en waarden geborgd of behartigd kunnen worden, de positie van de burger, de rol en positie van de overheid, transparantie van algoritmen, het verzamelen, gebruiken en delen van data en het eigenaarschap van en de toegang tot data.

In deze Kennis- en Innovatiekrant laten verschillende onderdelen van IenW zien hoe zij invulling geven aan de mogelijkheden die digitalisering en dataficering kunnen bieden. En een aantal deskundigen reflecteert op de kansen en risico’s daarbij.

De rode draad in de verhalen is dat het een erg boeiende en complexe zoektocht is, waar we nog veel van elkaar kunnen leren. En ook dat we mensen in huis hebben die ons daarbij goed kunnen helpen.

VEEL LEESPLEZIER!

Lilian van den Aarsen, directeur Kennis, Innovatie en Strategie

Jan van den Bos Inspecteur-Generaal ILT en voorzitter van de IV-raad

Hillie Beentjes, Chief Information Officer IenW
  

page2image1482624 page2image1483184 page2image1482400


Lees volledige uitgave HIER

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)