Bezig met laden...

Het belang van betrouwbare parkeerinformatie | Dutch Mobility Innovations

home "»" Community's "»" Dutch Mobility Innovations "»" artikelen "»" Het belang van betrouwbare parkeerinformatie
Dutch Mobility Innovations

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Het belang van betrouwbare parkeerinformatie

Het belang van betrouwbare parkeerinformatie

 /5
0 (0stemmen)

Parkeren in de (binnen)stad zorgt vaak voor aanzienlijk zoekverkeer met tijdverlies, ergernis, verkeersonveiligheid, onnodige kilometers, belasting van het milieu en overlast voor de omgeving als gevolg. Wanneer automobilisten op maat geïnformeerd worden over de locatie, de actuele en te verwachten beschikbaarheid van parkeerplaatsen en bijvoorbeeld het tarief, de openingstijden, aansluiting op het OV etc., dan kan, zo blijkt uit onderzoek (1), 5 tot 20% van het zoekverkeer (en daarmee de overlast) worden gereduceerd.

Betrouwbare parkeerinformatie is belangrijk om reizigers gericht en op maat te adviseren, bijvoorbeeld over parkeren aan de rand van de stad als er een goede OV-verbinding is naar hun bestemming. Sleutelbegrip is ‘betrouwbare informatie’: dit is noodzakelijk om de juiste keuzes te maken voor, tijdens en na de reis. 

Niet alleen voor de individuele reiziger is betrouwbare informatie over parkeren van waarde. Overheden zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de openbare ruimte. Dat gebruik wordt steeds intensiever en de ambities en uitdagingen stapelen zich snel op: meer woningen, meervoudig ruimtegebruik, klimaatmaatregelen, leefbaarheid, gezondheid, slimme en duurzame en veilige mobiliteit leggen de lat hoog. Goede data over parkeren helpt overheden om passend beleid te maken én om effectief en efficiënt toezicht te houden en te handhaven In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) van november 2019 zijn daarom bestuurlijke afspraken gemaakt over digitalisering van de rijksoverheid, provincies en gemeenten Ook over de kwaliteitsborging, uitwisseling en organisatie en beheer van parkeerdata. De ambitie opgave is om in 2023 in heel Nederland 90% van de publieke data op orde te hebben.

Frans Backhuijs, voorzitter van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV), en Jan-Bert Dijkstra namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ondertekenden op 27 november 2019 afspraken die de komende vijf jaar voor meer en betere parkeerdata moeten zorgen. Deze parkeerdata wordt ook nu al, gepubliceerd als open data en gebruikt in mobiele apps, navigatie- en Mobility as a Service-diensten. SHPV gaat – in samenwerking met het ministerie van IenW- gemeenten onder meer helpen bij het inwinnen, beheren en ontsluiten van parkeerdata om in de toekomst nog meer en betere parkeeradviezen te kunnen geven. Dat heeft voordelen voor automobilisten, maar zeker ook voor gemeenten. Het beperken van onnodige ‘zoekkilometers’ naar een parkeerplek leidt tot minder uitstoot en efficiënt gebruik van parkeerplaatsen. Voorwaarde is kwalitatief goede parkeerdata, die voor iedereen beschikbaar is. 

De uitdagingen zijn groot. De grote hoeveelheid stakeholders (2), publieke- en private belangen en ICT-complexiteit vragen om gerichte samenwerking en coördinatie tussen alle overheidslagen. Landelijke informatiediensten vragen immers om data die op landelijke schaal van hoge kwaliteit is.

Het doel is om betrouwbare parkeerdata te leveren aan de twee tot drie miljoen weggebruikers die dagelijks informatiediensten gebruiken tijdens het reizen en ter ondersteuning van innovaties zoals Mobility as a Service (MaaS), enz. De digitalisering van mobiliteit past binnen een bredere Smart City ontwikkeling die steden de kans geeft om het hoofd te bieden aan uitdagingen rondom bijvoorbeeld congestie, vervuiling en ruimtebeslag.

Rapport_Maastchappelijke_Baten_Open_Parkeerinformatie

Informatie Roadmap Kwaliteitsverbetering Parkeerdata

Nieuwsbericht parkeerdata - samenwerking SHPV en IenW


[1] Link naar onderzoek

[2] Onder Stakeholders wordt verstaan de publieke en private bronhouders, de afnemers, de PMS- en PRIS leveranciers, de RDW en de centrale en decentrale overheden


 

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)