Bezig met laden...

Computerprogramma Sim City 'op z'n Brainports’ moet complexe stadsplanning tastbaar maken | Dutch Mobility Innovations

home "»" Community's "»" Dutch Mobility Innovations "»" artikelen "»" Computerprogramma Sim City 'op z'n Brainports’ moet complexe stadsplanning tastbaar maken
Dutch Mobility Innovations

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Computerprogramma Sim City 'op z'n Brainports’ moet complexe stadsplanning tastbaar maken

Computerprogramma Sim City 'op z'n Brainports’ moet complexe stadsplanning tastbaar maken

 /5
0 (0stemmen)

EINDHOVEN - Hoe kun je de bouw van grote aantallen woningen voor 15.000 bewoners in Eindhoven combineren met genoeg groen, minder autoverkeer, maatregelen tegen klimaatverandering en de energietransitie? Stop het in de computer, net als in de game Sim City!  Digitaal kun je dan oplossingen en toekomstscenario’s uitproberen. Dat is het idee achter het Digital City Program in de gemeenten Eindhoven en Helmond.  

Knoop XL, het gebied bij station Eindhoven Centraal en Fellenoord in Eindhoven, en de slimme wijk Brainport Smart District in Helmond zijn de proefprojecten. De komende maanden worden die verder uitgewerkt. Uitgangspunt is ‘digital twinning’: het nabouwen van de stad (een ‘twin’ of tweeling) in de computer. In bijvoorbeeld de vliegtuigindustrie wordt de techniek ook gebruikt: daar wordt de complexe vliegtuigmotor digitaal nagebouwd om virtueel te kunnen testen.  

"Het Digital City Program helpt om de complexe vragen over stadsont­wik­ke­ling tastbaar en inzichte­lijk te maken. Het toont aan welke knoppen het gemeentebe­stuur kan draaien."

Michiel Oomen, Gemeente Eindhoven/Digital City Program

In het regionale project wordt een soort Sim City opgetuigd, naar het computerspel waarbij je je eigen stad met wolkenkrabbers kunt bouwen. ,,Ja, zo zou je het wel kunnen noemen", zegt Michiel Oomen van de gemeente Eindhoven, kartrekker van het Digital City Program. ,,We zijn bezig aan een digitale kaart van de stad met dashboards voor milieu, verkeer en bebouwing. Waarop je kunt zien wat er beschikbaar is aan data over de stad: verkeersbewegingen, luchtkwaliteit, aantallen woningen, bouwprojecten, groenvoorzieningen. Die stoppen we in het model. Daar kun je dan scenario's op loslaten, door keuzes te maken, door vinkjes te zetten: wat gebeurt er met de fijnstofuitstoot als we de binnenstad verkeersluw maken? Of als we inderdaad 15.000 inwoners toevoegen waarvoor we willen bouwen? Dat kan niet meer thematisch, dat moet je integraal bekijken. Het Digital City Program helpt om dat allemaal tastbaar en inzichtelijk te maken. Het toont aan welke knoppen het gemeentebestuur kan draaien.” 


De mogelijke nieuwe skyline van Eindhoven, met een fantasievolle invulling van de mogelijke projecten in het gebied Fellenoord-station. UIt de Ontwikkelvisie Fellenoord. © Gemeente Eindhoven/KCAP

Dat moet volgens Oomen tot betere besluitvorming op basis van data leiden: je kunt immers zien wat de consequenties zijn van keuzes die je maakt. Maar het moet de burgers van de stad ook meer mogelijkheden geven om hun meningen, ideeën en ervaringen in te brengen; zij krijgen immers ook dezelfde informatie en kunnen daar mee aan de slag gaan. Later zou er ook nog gebruik gemaakt kunnen worden van virtual reality, ,,om mensen nog meer gevoel te geven hoe zo'n stad eruit gaat zien”. 

Een eerste proef op kleine schaal vindt plaats bij de kruising Kennedylaan-Ring. Hier zijn sensoren geplaatst die verkeersbewegingen en luchtverontreiniging meten. ,,Want des te beter we weten wat er fout gaat, wanneer de opstoppingen ontstaan, des te beter we kunnen werken aan oplossingen", aldus Oomen. 

Toekomstige bewoners experimenteren met inrichting wijk

In Brandevoort kan het Digital City Program vooral ingezet worden om bewoners de regie te geven over het ontwerp van hun leefomgeving. ,,Toekomstige bewoners kunnen in een digitaal model experimenteren met de inrichting van de straten, het groen en de bebouwing zelf. Door dit met elkaar te doen, leren buren elkaar al kennen en ontstaat er al bij voorbaat een zekere gemeenschapszin en buurtgevoel", aldus Oomen.


Plattegrond van de Slimme Wijk in Helmond-Brandevoort, ook wel Brainport Smart District geheten. De golvende lijn is de N270. © UNStudio

Het Digital City Program is één van de drie onderwerpen van het Urban Development Initiative (UDI) van de gemeenten Eindhoven en Helmond, Brainport Development, TU/e en het wetenschappelijke Fraunhofer Institute.  UDI krijgt voor de eerste fase 250.000 euro steun uit de Regiodeal met het rijk; de partijen leggen zelf vijf ton bij. UDI probeert overheden, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap bijeen te brengen om samen de uitdagingen van de toekomst aan te nemen. ,,Met een manier van werken die wel heel erg van Brainport is. Maar in dit veld van bouw en ruimtelijke planning is dat wel nieuw”, zoals professor Pieter van Wesemael van de TU/e het verwoordt. 

Grote uitdagingen van deze tijd aanpakken

,,En die uitdagingen op het gebied van milieu, sociale gelijkheid en economische ontwikkelingen, hebben hun weerslag in de stedelijke ruimte. Daarom kiezen we voor een integrale aanpak van de stadsontwikkeling. Naast de gezonde groei van de stad komen de vernieuwende bouw van woningen en de energietransitie  aan bod. En wel innovatief, duurzaam, snel en betaalbaar”, aldus de hoogleraar stedenbouw aan de faculteit Bouwkunde. 

,,We willen problemen definiëren, wetenschappelijk onderzoek doen, oplossingen aandragen en uitproberen in een living lab-setting. Op deze manier willen we als universiteit niet alleen de wetenschap verder brengen maar ook concreet bijdragen aan het oplossen van de grote maatschappelijke en stedelijke opgaven. En natuurlijk, door dit samen met het bedrijfsleven te doen, bouwen we verder aan de Brainport-economie en creëren we de banen van de toekomst voor de inwoners.”


Overzicht van het plan Internationale Knoop XL in Eindhoven, rond Fellenoord en station. Dit zijn nog geen concrete plannen maar slechts mogelijke ontwikkelingen. © Gemeente Eindhoven

Sven Maas, kwartiermaker Markt & Ecosystemen bij Brainport Development, vult aan: ,,Als we dit voor de high tech industrie in Brainport kunnen doen, waarom dan niet voor deze grote stedelijke uitdagingen? Sterker nog; die high tech industrie kan een sleutelrol spelen om samen met de partijen uit de bouw en stedelijke ontwikkeling de slimme innovaties te bedenken om deze urgente opgaven op te lossen. De Brainportregio als de meest innovatieve leefomgeving van de wereld.” 

‘Ecosysteem met bedrijfsleven heeft innovatiekracht’

Inmiddels hebben de vijf betrokken partijen steun gevonden bij andere overheden (de gemeente Rotterdam), kennisinstellingen als Fontys, en het bedrijfsleven, zoals adviesbureaus als Brink, Royal Haskoning en Sweco, ict-bedrijf ATOS en bouwer Heijmans. ,,Zo'n ecosysteem waarin we samen werken heeft een enorme innovatiekracht, in tegenstelling tot de meer traditionele aanpak in de bouw en de stedelijke ontwikkeling. Dat moet uiteindelijk bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven, werken en verblijven, nu en in de toekomst", aldus Maas.  


Het nieuwe busstation Neckerspoel aan de Fellenoord in Eindhoven, onderdeel van het plan Internationale Knoop XL. © Gemeente Eindhoven

Bron: Het ED

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)