Bezig met laden...

Datagedreven mobiliteit voor slimme, schone en veilige steden | Dutch Mobility Innovations | DMI

home "»" Community's "»" Dutch Mobility Innovations "»" blogs "»" Caroline De Cristofaro "»" Datagedreven mobiliteit voor slimme, schone en veilige steden
Dutch Mobility Innovations

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Datagedreven mobiliteit voor slimme, schone en veilige steden

Datagedreven mobiliteit voor slimme, schone en veilige steden

3.66 
 /5
3.66 (1stemmen)

Data en digitalisering geven een steeds beter inzicht in wat er op straat gebeurt, ook waar het gaat om verkeer en vervoer. Intelligente verkeerslichten, de zogenaamde iVRI’s, zijn slechts een voorbeeld van hoe de infrastructuur steeds digitaler wordt en de dataketen van Talking Traffic breidt dan ook steeds verder uit. Basis ligt in een voortdurende uitwisseling van informatie tussen omgeving en weggebruiker en andersom.


Beter inzicht

Toenemende digitalisering zorgt ervoor dat weggebruikers altijd op de hoogte zijn van de actuele situatie op hun route: files, wegwerkzaamheden of ongevallen, omleidingsroutes en zelfs de beschikbaarheid van parkeerplekken met de mogelijkheid tot reserveren en betalen. Het kan allemaal dankzij voortdurende uitwisseling van data. Beschikbaarheid van data geeft overheden real time inzicht in wat er in hun stad gebeurt. Hoe worden voorzieningen gebruikt, wanneer is het op welke plekken in de stad druk en hoe lang is de gemiddelde wachttijd van fietsers voor bepaalde verkeerslichten? En veel belangrijker, data geeft ze concrete handvaten om te sturen. Zo kan het verkeer in een specifiek deel van de stad of over de gehele stad veel meer in samenhang worden geregeld. Bepaalde verkeersdeelnemers waaronder nood- en hulpdiensten, fietsers, ov en zwaar vrachtverkeer kunnen op kruispunten flexibel en eenvoudig prioriteit krijgen boven anderen, allemaal op basis van uitwisseling van data. Zo zorgen we voor meer verkeersveiligheid en een betere doorstroming.

Sneller en veiliger ter plaatse

Nood- en hulpdiensten krijgen absolute prioriteit en zijn daardoor sneller en veiliger ter plaatse. Andere weggebruikers worden tijdig gewaarschuwd dat een nood- en hulpdienst nadert. Ambulance Zorg Nederland is volop bezig om als eerste nationale hulpdienst aan te sluiten bij Talking Traffic: eind 2022 moeten alle circa 900 ambulances in Nederland zijn aangesloten. Met de brandweer en andere nood- en hulpdiensten wordt gesproken over deelname. 

Met behulp van diezelfde Talking Traffic-techniek en de bestaande dataketen kunnen bijvoorbeeld grote, zware vrachtwagens zo vlot mogelijk de bebouwde kom uit worden geleid, met reductie van emissies en bevordering van de leefbaarheid. 

Slimme en duurzame steden 

Steeds meer partijen willen aansluiten bij de dataketen, steeds meer objecten in de buitenruimte worden digitaal gekoppeld en steeds meer steden zien de toegevoegde waarde van het op slimme wijze kunnen begeleiden en bijsturen van groepen weggebruikers. Zo kunnen bollards (beweegbare toegangspaaltjes in de buitenruimte) inmiddels ook aan de dataketen worden toegevoegd, net als slagbomen en toegangshekken voor speciale groepen gebruikers. Ook voor deze vorm van datagedreven mobiliteit groeit de belangstelling; in het bijzonder bij steden die bezig zijn met de uitrol van het Smart City-concept. In die steden zien betrokkenen steeds beter welke mogelijkheden Talking Traffic-toepassingen bieden. Zo kun je bijvoorbeeld bepalen welke voertuigen wel of niet welkom zijn in een milieuzone, kun je deelauto’s of elektrische auto’s gedoseerd privileges geven of vrachtauto’s van marktkooplieden alleen op marktdagen toegang geven tot het marktplein. Ook kun je eenvoudig bepalen dat bewoners van een appartementencomplex, bestemmingsverkeer dus, wél toegang hebben tot een bepaalde weg, die voor andere weggebruikers gesloten blijft. Kortom: steden zien in dat je met Talking Traffic-toepassingen snel, kostenefficiënt en flexibel uitvoering kunt geven aan je beleid en mobiliteit echt slimmer, veiliger en duurzamer kunt maken.

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)

/**whitelisting script Active Campaign**/