Bezig met laden...

Slimme en schone stadsdistributie | Dutch Mobility Innovations | DMI

home "»" Community's "»" Dutch Mobility Innovations "»" blogs "»" Caroline De Cristofaro "»" Slimme en schone stadsdistributie
Dutch Mobility Innovations

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Slimme en schone stadsdistributie

Slimme en schone stadsdistributie

 /5
0 (0stemmen)

Aan- en afvoer van goederen is essentieel voor het functioneren van de stad. Dit proces willen we zo slim en zo schoon mogelijk laten verlopen. Drukke woonwijken waar meerdere keren per dag bestelbusjes pakketjes komen bezorgen, passen daar niet bij. De leefbaarheid en verkeersveiligheid komen daardoor immers flink onder druk te staan. En dat terwijl het veel efficiënter kanHet ministerie van IenW brengt medeoverheden, marktpartijen, kennisinstellingen en ondernemers(verenigingen) samen om logistieke stromen in de stad slimmer, duurzamer en veiliger te organiseren. Hiertoe wordt ingezet op een combinatie van schone vervoermiddelen èn slimme manieren om het logistieke proce in te richten. Belangrijke ingrediënten zijn hubs, veel data en slimme mobiliteitstoepassingen. 

De aanpak hiervan wordt ondersteund door de volgende programma’s:

 • Slimme, duurzame logistiek en verstedelijking.Een initiatief van het ministerie van IenW in samenwerking met City Deal 'Een slimme stad, zo doe je dat', het G40-netwerk, Connekt, de Topsector Logistiek en marktpartijen. Onder andere met regionale en repeterende stadsdiners willen deze partijen komen tot concrete actie agenda's (korte en langere termijn), onder andere op het gebied van: 

  • Inzet en gebruik van duurzame transportmiddelen.
  • Inzet en gebruik van goederenhubs voor het bundelen van lading en de transfer naar schone stadsdistibutie voertuigen.
  • Milieuzonering voor het gericht sturen op toelaatbare vervoersmiddelen.
  • Het gebruiken van diverse (data gedreven) toepassingen om de stadsdistributie snel, schoon, veilig en efficiënt te kunnen afhandelen.
  • Het ontwikkelen van nieuwe business modellen (Smart Economy) om de transitie te ondersteunen.
 • DEFLog. DEFLog is een initiatief van het ministerie van IenW om te komen tot een neutrale data deel faciliteit voor de logistieke sector, waarmee overheidsdata makkelijk en veilig uitgewisseld kan worden maar waar ook bedrijven onderling data kunnen gaan delen. De afkorting staat voor Data Exchange Facility Logistics en bestaat uit een verzameling koppelvlakken en een Data Deel Platform. Een koppelvlak is een technische interface die uitwisseling van gegevens tussen informatiesystemen verzorgt. De koppelvlakken zorgen dat data betrouwbaar en effectief kan worden uitgewisseld, met behulp van standaarden. DEFLog hanteert de uitgangsprincipes van de Basis Data Infrastructuur (BDI).
 • Data voor Logistiek. Binnen het project Data voor Logistiek werkt het ministerie vanIenW aan het centraal beschikbaar stellen van logistieke gemeentelijke data, zoals venstertijden, milieu- en ZE zones, algemene beperkingen (H, L, B, G), voorkeursroutes, etc,. Informatiebedrijf Matrixian haalt de data op bij de bronhouders: de wegbeheerders in de regio. Inmiddels is een groot gedeelte van de data beschikbaar via het platform. De data wordt gratis beschikbaar gesteld aan de sector. 
 • Connected Transport Corridors. De logistieke oplossingen die ontwikkeld worden binnen dit samenwerkingsverband (IenW, SmartwayZ.nl. TLN, evofenedex, Dalti, vervoerders,  verladers, provincies en gemeenten) worden onder meer uitgerold op drukke logistieke routes: de Connected Transport Corridors. Op dit moment zijn er vier corridors: de Corridors Amsterdam Westkant, Provincie Zuid Holland, Zeeland en Zuid-Nederland. Elke CTC kent zijn eigen oplossingen en focusgebied, maar maakt gebruik van dezelfde standaarden en toepassingen.
 • Intelligente Toegang.  Voor transporten met een extra veiligheidsrisico en kwetsbare gebieden, worden voorwaarden gesteld aan de toegang tot de openbare weg voor vrachtvoertuigen. In een tweetal proeven wordt gewerkt aan het transparant maken van de naleving van deze voorwaarden door middel van intelligente toegang. Het gaat om een Proof of Concept (Rijkswaterstaat en Inspectie Leefomgeving en Transport) van de controle op de toegang tot ZE Zones met hybride en elektrische vrachtauto’s (onderdeel van de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek) en een proef met bijzonder wegtransport zoals LZV’s (Lange Zware Vrachtwagens) en exceptioneel transport. 

Doel is het transport veiliger en schoner te maken, te zorgen voor een level playing field en de milieu- en veiligheidsprestaties van transporteurs voor verladers zichtbaar te maken.

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)

/**whitelisting script Active Campaign**/