Bezig met laden...

Kick-off zeven landelijke MaaS-pilots | Dutch Mobility Innovations | DMI

home "»" Community's "»" Dutch Mobility Innovations "»" blogs "»" Caroline De Cristofaro "»" Kick-off zeven landelijke MaaS-pilots
Dutch Mobility Innovations

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer je Nu
Kick-off zeven landelijke MaaS-pilots

Kick-off zeven landelijke MaaS-pilots

 /5
0 (0stemmen)

MaaS gaat nieuwe fase in

24 partijen hebben zich eind 2018 gekwalificeerd voor de landelijke Raamovereenkomst Mobility as a Service (MaaS). Alle 24 kunnen nu meedoen aan de mini-competities voor zeven regionale MaaS-pilots. Als kick-off voor deze nieuwe fase in het MaaS-project kwamen de geselecteerde partijen, de deelnemende regio’s en het MaaS-team van het ministerie van IenW op 29 januari bijeen in Utrecht. Op het programma daar stonden een update over de actuele stand van zaken, informatie over de komende maanden en korte presentaties van de regio’s over hun pilots. MaaS-projectmanager Eric Mink: “MaaS is eind 2017 gestart met zo’n 250 aanwezigen bij een eerste informatiebijeenkomst in Leiden. Nu zijn nog 24 partijen over. Met elk van hen is inmiddels een raamovereenkomst getekend. Ik ben blij met de grote diversiteit onder de geselecteerden en positief verrast over de mate van consortiavorming. Met elkaar gaan wij er een mooi MaaS-jaar van maken.” 

Veel voorbereidend werk gedaan

De middag maakte duidelijk dat terwijl de aanbesteding voor de raamovereenkomst liep, door het MaaS-team en de regio’s de afgelopen maanden veel voorbereidend werk is verzet. Samen met marktpartijen is onder meer gewerkt aan standaard API’s voor deelfiets-en deelauto-aanbieders. Iets wat in de toekomst wellicht tot één standaard voor álles met wielen zou kunnen leiden. Met één gemeenschappelijke taal wordt onderling communiceren en samenwerken immers veel makkelijker. 

Ook voor de parallel aan de regionale pilots in te richten leer- en kennisomgeving zijn de afgelopen tijd door het MaaS-team (samen met TNO) grote stappen voorwaarts gezet. Dat is zowel gebeurd qua techniek en processen voor het vanuit de pilots geanonimiseerd kunnen aanleveren van data als voor het inrichten van de leer- en kennisomgeving zelf. Uiteindelijk is leren – zeker voor de overheid – een van de belangrijkste doelstellingen van het gehele MaaS-traject.

Met elkaar aan tafel

Alle MaaS-aanbieders krijgen volop de gelegenheid mee te praten over de uitkomsten van het verrichte werk en de vervolgstappen, zo maakten Mink en de andere sprekers duidelijk. Uiteindelijk gaat het er om dat marktpartijen de API’s daadwerkelijk willen gebruiken en dat in een leeromgeving de voor de pilotdeelnemers juiste vragen worden gesteld. “Over de onderwerpen die vandaag in vogelvlucht aan de orde zijn gekomen, willen wij graag snel met jullie aan tafel. MaaS zit vol met zoektochten. De wereld om ons heen verandert bovendien snel. Samen moeten wij daarin mee bewegen.” 

Regio’s presenteren zich

Na een korte pauze met veel informele interactie, was het aan de regio’s om kort hun landelijk opschaalbare pilots te presenteren aan de MaaS-aanbieders. De pilot Amsterdam Zuidas was hiervan uitgezonderd. Daar loopt de aanbesteding al. De andere zes regio’s - Eindhoven, Groningen - Drenthe, Limburg, Rotterdam - The Hague, Twente en Utrecht Leidse Rijn -  zijn in verschillende fases van voorbereiding voor de mini-competities van hun onderling zeer verschillende pilots. De getoonde planning liet zien dat al die aanbestedingen regio voor regio tot en met het vierde kwartaal van 2019 op de markt komen. 

Voor de MaaS-aanbieders spannende tijden, met intensieve trajecten, om zo straks daadwerkelijk in een of meerdere regionale pilots een rol te kunnen spelen. Kwalificatie voor de raamovereenkomst was daarin een eerste stap en zeker iets om te vieren. Als afsluiting van de bijeenkomst reden voor een gezamenlijke toost met alle circa 75 aanwezigen!

Voor meer informatie: Arnold Brouwer

 

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)